Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Tālvadības gaisa kuģu vadības sistēmas izstrāde
Title in English
Department
Scientific advisor Margarita Urbaha
Reviewer
Abstract Jautājums par frekvenču-modulēto radaru ar nepārtraukto izstarojumu (FM RLS) darbības iespēju ar dažādiem atstarošanas objektiem mūsdienu literatūrā un zinātniskos rakstos gandrīz nav atspoguļots. Šī darba pirmā daļa ir veltīta FM RLS starpības frekvences spektra analīzei. Ar matemātisko aparātu ir pierādīts, ka FM RLS spēj atšķirt atsevišķus objektus, kuri tiek izvietoti dažādos attālumos no raidantēnas un to radiālos ātrumus. Ir dots maksimālas izšķirtspējas kvantitatīvs novērtējums. Norādītas izšķirtspējas palielināšanas metodes. Aplūkotas spektra priekšrocības un trūkumi pie modulācijas dažādām funkcijām, kā arī to apstrādes veidi. Parādīti spektrālo sastāvdaļu fāžu apstrādes veidi attāluma noteikšanas precizitātes palielināšanai līdz . Pirmais eksperiments tika veikts ar 4GHz frekvences diapazona FM RLS darbību ar gludu virsmu. Ir veikts teorētisks spektra aprēķins dotajam gadījumam. Eksperimentāla starpības frekvences spektra noteikšana tika veikta ar diviem paņēmieniem un izmantojot divus atšķirīgus analogu-ciparu pārveidotājus. Tālāk tiek veikts teorētiski aprēķināto un praktiski saņemto spektru salīdzinājums. Lielāka daļa spektra īpašību, kuras bija izvirzītas teorētiskajā daļā ar matemātisko aprēķinu palīdzību, ir pierādītas ar reāla eksperimenta rezultātiem. Eksperiments nepārklāj visus teorētiski aplūkotās problēmas, tāpēc dažas no tām tika pierādītas tikai ar matemātiskiem aprēķiniem. Otrais eksperiments parāda starpfrekvences spektra atšķirības gadījumā, ja tiek atstarots no gludas un nelīdzenas virsmas. Trešais eksperiments parāda FM RLS spēju atpazīt dažādus atstarošanas objektus, kuri atrodas dažādos radiālos attālumos antenas vērsumu diagrammā. Darba kopapjoms ir 105 lpp. Darbs ietver 67 attēlus, 8 tabulas un 128 formulas. Ir izmantoti 14 literatūras avoti.
Keywords frekvenču-modulēts radars ar nepārtraukto izstarojumu FM RLS spēja atpazīt dažādus atstarošanas obje
Keywords in English frequency modulated continuous wave radar FM CWR multi-target resolution possibility
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 23:00:39