Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language „Kompozītmateriālu mehānisku testējumu nodrošināšanas aktuālo problēmu analīze.”
Title in English „Composite Materials Testing Ensurance Actual Problems Analysis.”
Department
Scientific advisor Dr.hab.sc.ing., prof. V. Pavelko
Reviewer Dr.sc.ing. A. Nasibullins
Abstract Maģistra darba tēma ir „Kompozītmateriālu mehānisku pētījumu nodrošināšanas aktuālas problēmas”. Autors: Andrejs Kločkovs Vadītājs: Profesors, Hab.inž.zin.doktors Vitālijs Pavelko Darbā tika izpētīti kompozītmateriāli, to ražošanas defekti un ekspluatācijas bojājumi, mehānisku izmēģinājumu veidi un to prasības izmēģinājumu aprīkojumam, kā arī mūsdienās esošās mehānisku izmēģinājumu mašīnas. Tika padziļināti analizēti izmēģinājumu mašīnu vadības principi un atgriezeniskās saites veidi. Darba izstrādāšanas procesā tika izstrādāta pārtrūkšanas mašīnas modernizācijas metode. Modernizācijas metodes izstrādei padziļināti tika izanalizēti pārvietojuma reģistrēšanas aprīkojuma darbības principi. Darbā tiek piedāvātas shēmas, kas paskaidro piedāvātās modernizācijas metodes darbības principu. Izstrādātā pārtrūkšanas mašīnas modernizācijas shēma ir oriģināla un to ir iespējams izmantot kompozītmateriālu mehānisku izmēģinājumu veikšanai, ievērojot izmēģinājumu standartos minētās prasības. Maģistra darba apjoms ir 82 lpp. Darbā ir46 attēli, 15 tabulas, 17 formulas un literatūras sarakstā citēti 21 avoti.
Keywords Kompozītmateriāls, mehāniskais izmēģinājum, datu reģistrēšana un vadība.
Keywords in English Composite materials, mechanical testing, data acquisition and controlling
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 21:11:11