Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Investīciju pārvaldīšana starptautiskajā valūtu tirgū
Title in English Investment management in the international currency market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir Investīciju pārvaldīšana starptautiskajā valūtas tirgū. Pētījuma mērķis ir, izpētot starptautiskā valūtas tirgus īpatnības, izstrādāt efektīvas investīciju stratēģijas. Tirgus analīze tiek veikta par laika periodu no 2009.gada 22.novembra līdz 2013.gada 17.maijam. Darbs sastāv no divām daļām: 1. Analītiskā apskata daļa; 2. Pētījumu un aprēķinu daļa. Darba kopējais lappušu skaits ir 61. Darbā tiek izmantotas 26 tabulas un 27 attēli. Analītiskā apskata daļā ir aplūkota finanšu investīciju būtība, to loma ekonomikā un dažādas investīciju iespējas pasaulē ar to raksturojumiem, kā arī tiek salīdzinātas investīciju iespējas Latvijā ar ārzemju piedāvājumiem, izanalizēta starptautiskā valūtas tirgus statistika pēc dažādiem kritērijiem un aplūkoti dažādi investīciju riski, kuri pastāv, investējot starptautiskajā valūtas tirgū. Pētījumu un aprēķinu daļā ir aprēķināti dažādu valūtas pāru korelācijas koeficienti dažādos laika intervālos, izpētītas noteikto valūtas pāru cenu tendences noteiktajā laika periodā, kā arī izstrādātas dažādas investīciju pārvaldīšanas stratēģijas un noteikts to ienesīgums aplūkotajā investīciju periodā. Bakalaura darba ietvaros ir izstrādātas divas efektīvas investīciju stratēģijas. Pirmās stratēģijas pamatā ir slīdošā vidējā konverģences-diverģences indikators, izmantojot kuru, var sasniegt ienesīgumu ap 100% gadā. Otrās stratēģijas pamatā ir relatīvā tirgus stipruma indekss. Sekojot šī indikatora nepieciešamajiem līmeņiem, var sasniegt gada ienesīgumu ap 30%.
Keywords Forex, Starptautiskais valūtas tirgus, Investīcijas, Investīciju pārvaldīšana
Keywords in English Forex, Investments, Investment management
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 19:48:40