Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Regulēšanas efektivitāte balansētām apkures sistēmām"
Title in English "Control effectiveness in balanced heating systems"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor E.Dzelzītis
Reviewer A.Greķis
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir “Regulēšanas efektivitāte balansētām apkures sistēmām. Analītiskajā daļā tika izvirzīta problēma par apkures sistēmu darbības optimizēšanu, tās hidrauliski balansējot. Energoefektivitātes jautājumiem mūsdienās tiek veltīta pastiprināta uzmanība, jo tie ir saistīti ar energoresursu racionālu izmantošanu. Siltums mūsdienas ir dārga prece. Arī turpmāk siltuma tarifi augs energoresursu sadārdzināšanās dēļ – tas nav novēršams. Lai panāktu mazāku maksu par siltumu, ir tikai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtā siltuma izlietošana. Hidrauliski balansējot inženiersistēmas, ir iespējams samazināt resursu patēriņu, pie tam nodrošināt patērētājiem komfortablu mikroklimatu telpās. Maģistra darba analītiskās daļas mērķis ir izvērtēt hidrauliskās balansēšanas nepieciešamību apkures sistēmas optimālai darbībai. Darbā tika apkopota un izanalizēta pieejamā zinātniskā literatūra, kas savukārt tika sakārtota darba četrās nodaļās: likumdošana, apkures sistēmas balansēšana, regulējošie vārsti un balansēšanas vārsti, balansēšanas darbu izpildes metodika. Piektajā noslēdzošajā nodaļā ir veikts pētījuma metožu un to rezultātu apraksts. Pētījuma daļas mērķis ir izpētīt tehnisko risinājumu lietderību un piemērotību apkures sistēmu balansēšanai un to efektīvai regulēšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir veikti sekojošie uzdevumi: 1. iespējamo risinājumu apraksts un to vērtēšana no tehniskiem aspektiem; 2. ēkas modelim visizdevīgākā tehniskā risinājuma pamatojums, tā ekonomiskais un energoietaupījuma aprēķins. Pētījumā tika apskatīti četri principiāli iespējamie risinājumi apkures sistēmu uzbūvei un to balansēšanai un rezultātā doti ieteikumi, kuros gadījumos ir izdevīgāk pielietot katru risinājumu vai arī to nav ieteicams lietot. Sadaļas pēdējā apakšnodaļā tika detalizēti izvērtēts vispiemērotākais risinājums pētījuma modelim. Lai pamatotu to tehnisko un ekonomisko izvēli, tika apkopoti ēkas enerģijas monitoringa dati un, balstoties uz iegūto siltumenerģijas ietaupījuma datiem, ir veikts ieguldīto investīciju atmaksāšanās laika aprēķins. Maģistra darba apjoms ir 70 lpp, tajā ir izmantoti 44 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 38 attēli, 11 tabulas un 2 pielikumi.
Keywords apkures sistēma, balansēšana, balansēšanas vārsti
Keywords in English space heating system, balancing, balancing valves
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 15:50:36