Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrādāšana pakalpojumu uzņēmumos"
Title in English "Development of marketing strategy for service companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Šā maģistra darba temats ir Mārketinga stratēģijas izstrādāšana pakalpojumu uzņēmumos. Maģistra darba pētījuma objekts ir mārketinga stratēģijas veidošana pakalpojumu uzņēmumos; pētījuma priekšmets - ir mārketinga stratēģija. Maģistra darba pētījuma mērķis ir veidot novitātes mārketinga stratēģijas izstrādāšanas jomā pakalpojumu uzņēmumiem. Maģistra darba pētījuma hipotēze - pakalpojumu uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādāšana un praktiskā īstenošana sekmēs uzņēmuma attīstību, konkurētspējas paaugstināšanos un tā peļņas palielināšanos. Maģistra darba aktualitāte ir pamatojama ar to, ka mūsdienu pasaules ekonomikas attīstības apstākļos arvien lielāko daļu pasaules tautsaimniecības struktūrā ieņem tieši pakalpojumu uzņēmumi, kas liek secināt, ka efektīvās pakalpojumu uzņēmumu mārketinga stratēģijas veidošanas jautājums kļūst arvien aktuālāks. Asa konkurences cīņa neatstāj uzņēmumiem iespējas darboties tikai pamatojoties uz to iekšējiem uzskatiem, priekšstatiem par to, kādām ir jābūt to mārketinga aktivitātēm tirgū visam mārketinga darbībām ir jākalpo kopējam mērķim, jāpapildina vienam otru, tie nedrīkst būt pretrunā savā starpā. Lai būtu iespējams realizēt šādu koordinēto darbību, pakalpojumu uzņēmumam ir jāizstrādā efektīvā savu pakalpojumu virzīšanas mārketinga stratēģija, kura būs atbilstoša gan paša uzņēmuma mērķiem, gan reālai situācijai, kura pastāv šā uzņēmuma izvēlētajā mērķa tirgū. Pašu pakalpojumu uzņēmumu mārketinga stratēģijas izstrādāšanas nepieciešamību var definēt šādi tirgū, kas strauji attīstās, un kurā darbojas liels konkurentu skaits, pakalpojumu uzņēmumiem ir nepieciešamas vadlīnijas, saliedēts darbību kopums, kurš palīdzēs tam izvirzīto mērķu sasniegšanā aktuālajos tirgus apstākļos. Maģistra darbs sastāv no trim daļām analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļām. Maģistra darba analītiskajā daļā tika apkopota teorētiskā bāze, kura izklāstīja mārketinga stratēģijas būtību, mārketinga sistēmu veidojošajiem elementiem, mārketinga pasākumu kompleksu, apskatītas vairāku autoru pieejas mārketinga stratēģiju veidošanas jautājumam. Maģistra darba teorētiskajā daļā, pamatojoties uz analītiskajā daļā izpētīto teorētisko materiālu, izvirzītās novitātes: - mārketinga stratēģiju veidojošo elementu sadalījums ietekmējošajās grupās; - pakalpojumu uzņēmumu mārketinga stratēģijas veidošanas algoritms; - konkurētspējīgo priekšrocību veidojošo elementu apkopojums. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā, uz uzņēmuma SIA "NetShape Development" piemēra, tika izskatīts pakalpojumu uzņēmumu mārketinga stratēģijas izstrādāšanas algoritms. Maģistra darba beigās tika veikti secinājumi no trim šā darba daļām, izvirzīti attiecīgie priekšlikumi.
Keywords Mārketings, stratēģija, izstrādāšana, pakalpojumu
Keywords in English Marketing, strategy, development, service
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 15:47:22