Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Transporta uzņēmuma transporta remonta un apkalpošanas tehniskās bāzes modernizācija.
Title in English Modernization of Technical Facilities for the Repair and Maintenance of Vehicles at a Transport Company.
Department
Scientific advisor docents Valerijs Muhins
Reviewer zin.asistents Gints Rijkuris
Abstract Transportuzņēmuma transporta remonta un apkalpošanas tehniskās bāzes modernizācija. Nikolajs Nikolajevs. Vadītājs dr. inž. docents V. Muhins. Darbs profesionālā bakalaura grāda transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācijas iegūšanai. 72 lpp., 27 tabulas, 24 attēli, bibliogrāfijā 32 avoti. Darba mērķis ir kravas automašīnu tehniskās apkalpošanas un remonta mūsdienas tehnoloģiskā procesa analīze, lai nodrošinātu ATU L&T autoparka efektīvu un savlaicīgu tehniskas apkalpošanas darbu plānu. Pirmajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbības analīze, problemātiskie jautājumu un to ietekmes. Otrajā daļā ir veikti autora izstrādātā projekta ekonomiskie un tehniskie aprēķini, noteikts projekta ekonomiskais efekts un ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās periods. Darba rezultāti pierāda, ka laika periodā no 2008. gada līdz 2012. gadam no 12541 remonta pieprasījumiem 7525 (jeb 60%) bija saistīti ar nelielu remontu un tehniskās apkalpošanas darbiem. Autora piedāvātais tehniskais un tehnoloģiskais risinājums ir uzņēmumam nepieciešams, kā arī dod ekonomisko efektu, kas vidēji atmaksājas 2,5 gados.
Keywords TRANSPORTUZŅĒMUMA TRANSPORTA REMONTA UN APKALPOŠANAS TEHNISKĀS BĀZES MODERNIZĀCIJA.
Keywords in English TRANSPORT COMPANY VEHICLE REPAIR AND MAINTENANCE FACILITIES MODERNIZATION
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 15:11:52