Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "A/S "Siltumelektroprojekts" procesu vadības pilnveide"
Title in English "Improvement of Process Management in the JSC "Siltumelektroprojekts"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Vanags
Reviewer Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Abstract Antonova. O. A/S "Siltumelektroprojekts" procesu vadības pilnveide: Bakalaura darbs / O.Antonova, J.Vanags. Rīga : RTU RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 102 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 17 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 9 angļu un 42 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir veikt notiekošo procesu analīzi projektēšanas organizācijā A/S Siltumelektroprojekts, un, pamatojoties uz procesu vadības pilnveidošanos, piedāvāt risinājumus pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un kvalitātes izmaksu samazināšanai. Pirmajā darba daļā tika apskatīts procesa jēdziens, visplašāk izplatītās procesu klasifikācijas, procesu vadības būtība un to pilnveidošanai piemērojamās metodoloģijas, tādas kā Taupīgā ražošana un Sešas sigmas, kā arī stratēģiskās plānošanas metode (SVID-analīze). Otrajā darba daļā tika apskatīta A/S Siltumelektroprojekts darbība, t.sk. sniedzamais pakalpojums, darbības sfēru regulējošie normatīvie akti, organizatoriskā struktūra, esošā kvalitātes vadības sistēma, notiekošie procesi, tika veikta ārējās un iekšējās vides izpēte, ar SVID-analīzes palīdzību, kā arī finanšu rādītāju analīze. Otrajā daļā tika izanalizēta informācijas un personāla procesa vadības ietekme uz pakalpojuma kvalitāti, tam tika izmantota Cēloņu-seku diagramma integrēta ar 5 kāpēc metodi, personāla aptauja, izpētīti procesu vadības kvalitātes protokoli par 2011.-2012. gadiem un izstrādāta projektēšanas procesa karte. Trešajā darba daļā tika sniegti priekšlikumi informācijas un personāla procesa vadības pilnveidošanai, kā arī aprēķināts līdzekļu ietaupījums no tiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka nepieciešams pārskatīt esošo organizatorisko struktūru, pārejot no, kādreiz efektīvas, funkcionālās struktūras uz matricas, kas paredz projektu grupu veidošanu līdz ar funkcionālajām nodaļām. Uzņēmuma vadībai jāpārskata projektēšanas process, un jāizvērtē informatīvās telpas izveidošanas, ar PLM-sistēmas palīdzību, nepieciešamība. Uzņēmumā ir jāievieš progresīva motivēšanas sistēma inženieriem, kura paredzētu prēmijas atbilstoši padarītajam, kā arī vairāk uzmanības jāpievērš kvalifikācijas celšanas pasākumiem.
Keywords procesu vadība, informācijas vadība, personāla vadība, pilnveidošana
Keywords in English Process management, Information management, Personnel management, Improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 12:38:35