Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Izmaksu samazināšanas projekts ražošanas uzņēmumā"
Title in English "Cost-saving project in a manufacturing company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Reviewer Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Diplomprojektu “Izmaksu samazināšanas projekts ražošanas uzņēmumā” ir izstrādājis RTU Iņženierekonomikas un vadības fakultātes, ražošanas un uzņēmējdarbības institūta students Viktors Kaņepe. Diplomprojektā tiek meklēti risinājumi ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšanai un darbības efektivitātes palielināšanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām – 1. analītiskā daļas, 2. projekta aprēķinu daļas, 3. tehnoloģiskās daļas, 4. darba un vides aizsardzības daļas, 5. grafiskās daļas. Darba apjoms ir 83 lapas. Darbā ir iekļautas tabulas, formulas un attēli. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma vēsture, darbība, un novērtēti finansiālie rādītāji, kuru ietvaros veikta peļņas vai zaudējumu analīze, likviditātes, rentabilitātes, aktivitātes un maksātspējas aprēķins un analīze, kā arī izmaksu analīze. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti risinājumi analītiskajā daļā atklātajām problēmām. Tiek izvirzīti un ekonomiski pamatoti trīs priekšlikumi izmaksu īpatsvara pret neto apgrozījumu samazināšanai. Tiek izvirzīti tādi priekšlikumi kā personāla skaita optimizācija, jaunas iekārtas iegāde un resursu otrreizējā izmantošana, kuru rezultātā varētu panākt uzņēmuma izmaksu īpatsvara pret neto apgrozījumu samazinājumu un peļņas palielinājumu. Tehnoloģiskajā daļā tiek prognozēts uzņēmuma neto apgrozījums 2013. gada 3. ceturkšņiem un tas pats neto apgrozījums, ja jau tagad būtu ieviesti projekta aprēķinu daļā izvirzītie priekšlikumi. Prognozei tiek izmantots laika rindas multiplikatīvais modelis un aprēķināts prognozes ticamības intervāls ar 95% ticamību. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski un sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns, un novērtētas izmaksas šo pasākumu veikšanai. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autora izstrādātie vizuālie materiāli. Projekta galvenais mērķis ir rast risinājumu projekta ietvaros apskatītā uzņēmuma izmaksu samazināšanai un izstrādāt izmaksu samazināšanas projektu. Kā galveno diplomprojekta rezultātu jāmin tas, ka, autora izvirzīto priekšlikumu pieņemšanas gadījumā, ražošanas izmaksu attiecība pret neto apgrozījumu kopumā samazināsies par 12.95% un sastādīs 65.41% līdzšinējo 78.36% vietā.
Keywords Izmaksu samazināšanas projekts ražošanas uzņēmumā
Keywords in English Cost-saving project in a manufacturing company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 10:22:55