Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbības optimizācija "
Title in English "Optimization of the performance of „Rīgas namu pārvaldnieks” Ltd "
Department
Scientific advisor Mg. oec., lekt. K. Gorbunova
Reviewer Dr. oec., prof. V. Nešpors
Abstract Anotācija Maģistra darba nosaukums ir SIA Rīgas namu pārvaldnieks darbības optimizācija. Maģistra darba mērķis ir veikt uzņēmuma SIA Rīgas namu pārvaldnieks analīzi, noteikt tā saimnieciskās darbības problēmas un rast iespējamus risinājumus. Darbs sastāv no četrām daļām teorētiskā, analītiskā, praktiskā un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek analizēta namu apsaimniekošanas nozare, tiek veikts namu pārvaldnieka saimnieciskās darbības raksturojums, kā arī izvērtētas aktuālās namu apsaimniekošanas nozares problēmas. Analītiskajā daļā tiek veikts SIA Rīgas namu pārvaldnieks saimnieciskās darbības apskats, kā arī tiek apkopoti uzņēmuma finanšu rādītāji. Dzīvokļu īpašnieku parādiem tiek piešķirta īpaša uzmanību, ņemot vērā to, ka tie ievērojami ietekmē uzņēmuma maksātspēju. Ar mērķi izvērtēt SIA Rīgas namu pārvaldnieks kā namu apsaimniekošanas tirgus dalībnieka vietu tajā, tika analizēti tā konkurenti, veikta SVID analīze. Daļas nobeigumā tiek izvērtēts SIA Rīgas namu pārvaldnieks finansiālais stāvoklis, lai gūtu pilnu priekšstatu par tā spēju stabili sniegt pakalpojumus saviem klientiem Papildus tiek veikti secinājumi, balstoties uz zinātnisko un praktisko literatūru, namu pārvalžu iekšējiem dokumentiem un paša darba autores iegūto pieredzi SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Praktiskajā daļā tika izvērtētas namu apsaimniekošanas tirgus dalībnieka galvenās problēmas, kā arī tiek izvirzīti finansiālie mērķi. Autore, izmantojot iepriekšējās daļās sniegto informāciju, kā arī veicot uzņēmuma un nozares analīzi sniedz namu pārvaldnieka problēmu iespējamos risinājumus. Projekta daļā autore veic SIA Rīgas namu pārvaldnieks vērtības noteikšanu, izvērtējot iekšējos un ārējos uzņēmuma vērtību ietekmējošo faktorus, kā arī sniedz praktiskus priekšlikumus kā saglabāt uzņēmuma vērtību esošos apstākļos. Autore izvirza trīs galvenos virzienus, kas spēj palielināt SIA Rīgas namu pārvaldnieks vērtību administratīvās ēkas izveide, debitoru pārvaldīšanas efektīvas sistēmas ieviešana, uzņēmuma privatizācija. Autore, apkopojot personisko darba pieredzi uzņēmumā un izpētot citu namu apsaimniekošanas tirgus dalībnieku rīcību, izveido pēc iespējas labāku variantu, kā palielināt SIA Rīgas namu pārvaldnieks vērtību un saglabāt to augstā līmenī. Maģistra darba saturs ļauj autorei darba nobeigumā precīzi secināt, ka namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuras ir orientēti uz savas vērtības palielināšanu vai saglabāšanu, ir nepieciešams regulāri veikt darbības optimizācijas pasākumus. Maģistra darbs sastāv no 98. lappusēm, tajā ir 23. tabulas, 2. formulas un 8. attēliem. Rakstot maģistra darbu, autore izmantojis speciālo ekonomisko un teorētisko literatūru, publikācijas presē un internetā, SIA Rīgas namu pārvaldnieks iekšējos materiālus, kā arī iegūto pieredzi, strādājot šajā namu apsaimniekošanas uzņēmumā.
Keywords namu pārvaldīšana, optimizācija
Keywords in English house maintenance, optimization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 23:31:21