Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Auditorfirmas konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for increasing the competitiveness of an auditing firm
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec., asist. L.Budņiks
Abstract Diplomprojekta autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras studente Kristīne Krūmiņa Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec., lekt. I. Ovčiņņikova Diplomprojekta temats: Auditorfirmas konkurētspējas paaugstināšanas projekts Diplomprojekta struktūra: 111 lapas, 5 daļas, 41 tabulas, 31 attēli, 10 formulas, 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: 23 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, lekciju materiāli un sabiedrības nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir iekļauts uzņēmuma darbības raksturojums un organizatoriskā struktūra. Tika veikta sabiedrības finanšu rādītāju analīze un SVID analīzes, ar kuras palīdzību tika izvērtēta sabiedrības iekšējā un ārējā vide. Pēc analīzes veikšanas, tika noskaidrotas problēmas, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma konkurētspēju un kuru risināšanai tika izstrādāti trīs priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti un ar aprēķinu palīdzību pamatoti trīs priekšlikumi auditorfirmas konkurētspējas paaugstināšanai: Debitoru klasifikācija; Laika normu izstrāde; Izmaksu optimizācija. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta sabiedrības darbinieku datubāze un pētīta darbinieku struktūra dažādos griezumos, izmantojot datubāzes pamata atskaites sniegtos datus. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta biroja darba vides ergonomisko un psiholoģisko risku novērtēšana, ierosināti iespējamie risku novēršanas pasākumi un tam nepieciešamo finanšu ieguldījumu aprēķins. Grafiskajā daļā ir iekļauti autores izstrādātie vizuālie materiāli, kas iekļauti diplomprojektā.
Keywords Auditorfirmas konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for increasing the competitiveness of an auditing firm
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 09:41:28