Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Kerra efektu ietekme uz dažādi modulētiem signāliem WDM sistēmās
Title in English Influence of Kerr Effect on the Differently Modulated Signals in WDM Systems
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
Reviewer J.Poriņš
Abstract Šīs maģistra darbs rakstīts studiju programmas Telekomunikācijas ietvaros, darba nosaukums ir Kerra efektu ietekme uz dažādi modulētiem signāliem WDM sistēmās. Darbs ir organizēts sekojoši: 1. nodaļā tiks izpētīta WDM sistēmas arhitektūra un tas galvenie ietilpstošie komponenti. Tiks apskatīti lineāri un nelineāri mehānismi, kas ietekmē sistēmas darbību. Galvenokārt, tiks izanalizēti Kerra efekti, to rašanas cēloņi. 2. nodaļā tiks apskatīti WDM sistēmās izmantojamie modulācijas formātu veidi un tas galvenās īpašības. Tuvāk tiks izanalizēti trīs modulācijas formāti: NRZ-OOK, NRZ-DPSK un 2-POLSK, kas tiks izmantoti darba tālāk. 3. nodaļā tiks veltīta simulācijas shēmu izveidošanai. Tajā tiks aprakstīts OptSim programmatūras darbības princips, ka arī visas izveidotās simulācijas shēmas un tas parametri. 4. nodaļā tiks apkopoti un aprakstīti visi eksperimentāli iegūtie rezultāti, no kuriem tiks izdarīti secinājumi par modulācijas formātu noturību pret Kerra nelineāriem efektiem. Darbs rakstīts 90 lappušu apjomā, ievietoti 64 attēli,12 tabulas, un izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords Kerra Efekti, NRZ-OOK, NRZ-DPSK, 2-POLSK
Keywords in English Kerr Effect, NRZ-OOK, NRZ-DPSK, 2-POLSK
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 19:39:10