Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ēku gaisa caurlaidības ietekme uz iekšējā gaisa kvalitāti"
Title in English "Influence of buildings airtightmess on indoor air quality"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor A.Borodiņecs
Reviewer U.Pelīte
Abstract J.Karlovas maģistra darba Ēku gaisa caurlaidības ietekme uz iekšējā gaisa kvalitāti mērķis ir izpētīt gaisa caurlaidības ietekmi uz iekšējā gaisa kvalitāti un ēku energoefektivitāti. Šī tēma ir ļoti aktuāla, tāpēc ka gadījumā ja ēkai ir pārāk lielā gaisa caurlaidība, ir lieli siltuma zudumi, bet, ja gaisa caurlaidības vērtības ir pārāk zemas, tad pasliktinās iekšēja gaisa kvalitāte un nevar būt nodrošināta nepieciešama gaisa apmaiņa telpās. Šajā pētījumā tiks apskatīti Latvijas, Krievijas un Eiropas Savienības normatīvi un prasības gaisa caurlaidības vērtībām un tā noteikšanas metodēm. Salīdzinot dažādu valstu normatīvus, varēsim sniegt savu priekšlikumu Latvijas republikas normatīvas bāzes pilnveidošanai. Darbā ir sniegts pārskats par iekšēja gaisa optimāliem parametriem un pār nepieciešamo ventilācijas sistēmu izvēli, šo parametru nodrošināšanai, un ir atspoguļota ēku gaisa caurlaidības ietekme uz šiem faktoriem. Atkarībā no izmantotas ventilācijas sistēmas ir nepieciešams panākt noteiktas gaisa caurlaidības vērtības, lai ēka būtu pēc iespējas energoefektīvāka, taču tajā pat laikā, lai nepieļautu nepiemērotu iekšējā gaisa kvalitāti telpās. Daudzās vecās ēkās ir tikai dabiskā ventilācijas sistēma, kas balstās uz ēkas norobežojošo konstrukciju slikto vai apzināto blīvējuma trūkumu, un visa ēku ventilācija paredzēta caur norobežojošo konstrukciju neblīvumiem. Šajā gadījumā veicot ēku renovāciju nepieciešams paredzēt jaunu ventilācijas sistēmu izveidi, kas nodrošinātu nepieciešamo gaisa apmaiņas daudzums telpā. Vienkārši ar logu atvēršanu nav iespējams panākt nepieciešamo gaisa kvalitāti telpā, vedinot telpu gaisa kvalitātes uzlabošanai ir īslaicīgs efekts, un it īpaši nakts laikā, kad CO2 saturs gaisā paaugstinās virs pieļaujamas normas. Darbā ir aprakstīts pirmsskolas izglītības iestādes gaisa spiediena blīvuma tests. Praktiski iegūtas vērtības ir salīdzinātas ar normatīvajiem aktiem un higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēs. Pētījumā ir sniegts pārskats par esošiem enerģijas patēriņa datiem Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un iespējamiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Pētījumā veikts vairāku valsts normatīvo aktu apskats un salīdzinājums, lai izvērtētu optimālas vērtības gaisa caurlaidībai. Maģistra darba apjoms 55 lpp.; Darbā tika izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords gaisa caurlaidība, iekšējā gaisa kvalitāte, ventilācija, pirmsskolas izglītības iestāde
Keywords in English airtightness, indoor air quality, ventilation, nursery school
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 18:59:32