Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Stratēģiskās plānošanas pakalpojumu organizēšanas projekts reklāmas aģentūrā
Title in English Project for organising strategic planning services in an advertising agency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Diplomprojekta autore: Anete Aramina Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr. oec., prof. Elīna Gaile-Sarkane Diplomprojekta temats: Stratēģiskās plānošanas pakalpojumu organizēšanas projekts reklāmas aģentūrā Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no piecām daļām - Analītiskās daļas, Projekta aprēķinu daļas, Tehnoloģiskās daļas, Darba un dabas aizsardzības daļas un Grafiskās daļas. Darba apjoms ir 80 lpp. datorsalikumā, tajā ietverti 39 attēli, 13 tabulas un darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra, dažādi elektroniskie resursi, Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, valsts statistikas dati, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli kopā 48 literatūras avoti, 33 no tiem latviešu, 15 angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izstrādāts reklāmas aģentūras stratēģiskās plānošanas pakalpojumu organizēšanas projekts. Darba analītiskajā daļā, veicot reklāmas aģentūras analīzi tiek sniegti 3 galvenie priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai ilgtermiņa stratēģijas izstrāde konsekventas darbības nodrošināšanai, personāla vadības speciālista pieņemšana reputācijas uzlabošanai un sadarbības līgumu slēgšana ar piegādātājiem izmaksu samazināšanai, par primāro, izvirzot ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, kas balstīta uz konkurētspējīgās priekšrocības veidošanu jaunievedumu jomā ar stratēģiskās plānošanas pakalpojumu palīdzību. Projekta daļā tiek pamatota stratēģisko spēju un plānošanas procesu nozīme reklāmas aģentūru darbībā, noteikts stratēģiskās plānošanas pakalpojumu diferencēšanas līmenis, izveidots stratēģiskās plānošanas pakalpojumu portfelis un Stratēģiskās plānošanas nodaļas izveides koncepts. Tiek ekonomiski pamatota jaunās nodaļas izveide un izstrādāta mārketinga un komunikācijas stratēģija stratēģiskās plānošanas pakalpojumu pārdošanas veicināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta aģentūras darba procesu analīze, tās rezultātā piedāvāts tehnoloģisks uzlabojums ražošanas procesu posmam, izveidojot mājas lapu, kas kalpo par komunikācijas platformu starp klientu un aģentūru vizuālo materiālu ražošanas procesā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek raksturota aģentūras darba un dabas aizsardzības sistēma un ergonomiskā vide un piedāvāti priekšlikumi tās uzlabošanai. Balstoties uz projekta aprēķinu rezultātiem un analīzes rezultātiem, izdarīti secinājumi, uz kuru pamata izvirzīti priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Aramina Anete. Stratēģiskās plānošanas pakalpojumu organizēšanas projekts reklāmas aģentūrā: Diplomprojekts / Zinātn. vadītāja Gaile-Sarkane E. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 80 lpp.
Keywords stratēģiskā plānošana, reklāma, mārketings
Keywords in English account planning, advertising, marketing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 18:30:36