Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Faziloģikas balstīta caurlaides joslas piešķiršanas algoritma simulācija un analīze
Title in English Fuzzy Logic Based Bandwidth Allocation Algorithm Simulation and Analysis
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor G.Lauks; konsult. J.Asmuss
Reviewer O.Belmanis
Abstract Šī maģistra darba mērķis bija izveidot faziloģikas balstītu kontrolieri, ar ko modificējot divu virtuālo tīklu DaVinci modeli, ar simulācijas eksperimentu palīdzību, analizēt tīkla resursu izmantošanas optimizācijas mehānismus. Ar krāsaino-Petri tīkla palīdzību tika izveidots eksperimentālais DaVinci modelis uz divu virtuālu tīklu bāzes, pielietojot CPN Tools diskrēto notikumu simulācijas rīku. Tika izanalizēta tīkla darbība pielietojot statisku un dinamisku resursu piešķiršanas pieejas. Papildinot DaVinci tīkla modeli ar faziloģikas balstītu kontrolieri tika panākta selektīva resursu piešķiršanas politika, kas deva iespējas proaktīvi vadīt resursus tīklā, saglabājot QoS parametrus pieļaujamajās (vēlamajās) robežās. Ir veikta rezultātu salīdzinoša analīze DaVinci modeļa realizācijām ar un bez faziloģikas balstīta kontroliera. Rezultātā ir pierādīta faziloģikas kontroliera pielietojuma efektivitāte salīdzinājumā ar klasiskajām DaVinci modeļa realizācijām, kas pielieto gan statisko, gan dinamisko resursu piešķiršanas režīmu. Darba apjoms 107 lpp., 73 attēli, 6 tabulas, 9 pielikumi un 45 literatūras avoti.
Keywords faziloģika, virtualizācija, DaVinci, QoS, caurlaides joslas piešķiršana
Keywords in English fuzzy logic, virtualization, DaVinci, QoS, bandwidth allocation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 13:18:30