Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Eiropas Savienības finanšu līdzekļu efektivitāte dzīvojamo māju apsaimniekošanā"
Title in English "The efficiency of European Union financial resources in housing management"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Reviewer Dr.oec.,asoc. prof. Dz.Atstāja
Abstract Ievērojami liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tam par iemeslu kalpo ne tikai celtniecības laikā pieļautās kļūdas, bet arī slikta apsaimniekošana un minimālie ieguldījumi ēku remontdarbos un inženierkomunikāciju uzturēšanā un uzlabošanā. Latvijas, un tieši Rīgas pilsētas, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir paaugstināts siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotājiem ir tik lieli izdevumi tieši par siltumenerģijas patēriņu viņu dzīvokļu apkurei. Iedzīvotājiem ar vien biežāk ir jāmeklē šo resursu taupīšanas iespējas, lai mazinātu savus izdevumus. Viena no iespējām ir dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošana, kas sniedz iespēju ne tikai samazināt siltumenerģijas patēriņu, bet arī ievērojami uzlabo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un novērtēt siltumenerģijas patēriņa izmaiņas izplatītāko sērijveidu mājām un veikt ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu saistīto naudas plūsmu analīzi pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, piesaistot Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Maģistra darba uzdevumi: veikt pieejamās informācijas analīzi par Latvijas apsaimniekošanas nozares attīstību, dzīvojamā fonda apjomiem un nolietojumu; veikt pieejamās informācijas analīzi par dzīvojamo māju apsiamniekošānas procesu finansēšanu un dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas maksājumu sadalījumu; noteikt dzīvojamo māju apsaimniekošanas procesa nozīmīgākos faktorus; izstrādāt dzīvojamo māju apsaimniekošanas finanšu līdzekļu izmantošanas modeli; veikt dzīvojamo māju apsaimniekošanas SVID analīzes kvantiatīvu novērtējumu; veikt pieejamās informācijas analīzi par Eiropas Savienības atbalstu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai; aplūkot energoefektivitātes noteikšanas metodi; veikt apsaimniekošanas izdevumu veidošanas analīzi pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas; noteikt Eiropas Savienības finanšu līdzekļu efektivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā. Pētījuma objekts ir dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozare. Pētījuma priekšmets Eiropas Savienības līdzekļu piesaiste un efektivitātes novērtējums siltumenerģijas patēriņa izmaksu samazināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Maģistra darbs sastāv no: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā ir ietverta informācija par dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozari, dzīvojamā fonda apjomiem un tehnisko stāvokli, kā arī apskatīti dzīvojamo māju apsaimniekošanas procesu finansēšanas avoti un veikta informācijas analīze par Eiropas Savienības līdzekļu piesaistes iespējām apsaimniekošanas procesā. Teorētiskajā daļā ir aprakstīti nozīmīgākie apsaimniekošanas nozari ietekmējošie faktori, izveidots dzīvojamo māju apsaimniekošanas finanšu līdzekļu izmantošanas modelis un aprakstīta energoefektivitātes noteikšanas metode. Praktiskās daļas ietvaros ir veikti aprēķini uz kuru pamata ir noteikta Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piesaistes efektivitāte. Maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums, kurā izmantotas vairākas pētniecības metodes loģiski konstruktīvā metode no citu autoru darbiem un publikācijām iegūto zināšanu interpretācija atbilstoši loģikas likumiem, kuras rezultātā tiek izstrādāts jauns secinājums un apstiprinātas jau līdz šim noteiktas likumsakarības par pētāmo problēmu; monogrāfiskā metode balstoties uz pierādītām un pamatotām zināšanām tiek objektīvi interpretēti pētījuma rezultātā iegūtie dati; grafiskā metode ar grafiskās metodes palīdzību tiek noteiktas teorētiskās sakarības starp dažādiem nekustamo īpašumu tirgus rādītājiem; dinamisko rindu metode statistisko rādītāju secīgu nozīmju rinda, kas skaitliski raksturo kādas parādības procesu laikā.
Keywords dzīvojamo māju apsaimniekošana, energoefektivitāte, energoefektivitātes pasākumi
Keywords in English housing management, energy efficiency, energy efficiency measures
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 13:17:18