Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas modelis"
Title in English "Competitiveness model for information services companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec., doc. V.Vasiļjeva
Abstract Joprojām pastāv aktuāla problēma - neapmierināti klienti. Un tas bieži vien nozīmē zaudētu peļņu, samazinātu konkurētspēju. Nepatīkamākais ir tas, ka katrs neapmierinātais klients stāsta par savu neapmierinātību savām paziņām, rezultātā daži neapmierināti klienti ar lielu paziņu loku var radīt organizācijas negatīvu reklāmu. Mūsdienīgs pircējs izvērtē ne tikai pakalpojuma izmaksas, bet arī kvalitāti. Maģistra darba pētījuma objekts ir informatīvo pakalpojumu uzņēmumi Latvijā un priekšmets informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspēja. Maģistra darba mērķis ir izveidot informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas modeli, pamatojoties uz konkurences priekšrocību attīstību, un veikt tā praktisko pielietojumu Latvijas lielāko uzziņu dienestu vidū. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt informatīvo pakalpojumu uzņēmumu būtību un to attīstības gaitu; noskaidrot konkurences un pakalpojumu būtību; aprakstīt informatīvo pakalpojumu uzņēmumu darbību ietekmējošos faktorus; aprakstīt konkurētspējas novērtēšanas metodes un paaugstināšanas iespējas; izvirzīt priekšlikumus par informatīvo pakalpojumu uzņēmumu efektīvāku darbību konkurences apstākļos; izstrādāt un parādīt informatīvo pakalpojumu konkurētspējas modeļa praktisko pielietojumu. Darba izstrādāšanas procesā tiek izvirzīta tāda hipotēze kā informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspēja ir atkarīga no pareizas konkurences priekšrocību pielietošanas un konkurētspēju var aprakstīt modeļa veidā. Darbā autore piedāvā novitātes elementus: Operatora sarunas novērtēšanas kritēriju shēmu, kas paredzēta klientu apkalpošanas servisa kvalitātes paaugstināšanai. Informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas kritēriju daudzstūris, kas paredzēts vājo un stipro uzņēmuma pozīciju noteikšanai salīdzinājumā ar konkurentiem. Informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas modelis, kas balstīts uz konkurences priekšrocību attīstību. Maģistra darbā tiek izmantota monogrāfiskā metode, analīzes metode, statistikas metodes un hierarhijas analīzes metode. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek veikta informatīvo pakalpojumu nozares raksturojums, tiek izpētīta uzņēmumu attīstības dinamika un darbības tendences. Šajā daļā tiek izanalizētas arī problēmas, kas saistītas ar informatīvo pakalpojumu nozari, nosakot arī ekonomiskās situācijas ietekmi uz nozari un patērētāju uzvedības tendences. Analītiskajā daļā tiek dots priekšstats par faktoriem, kas bremzē vai tieši stimulē informatīvo pakalpojumu attīstību Latvijas tirgū. Nozares novērtējums ļauj definēt tajā aktuālās problēmas. Otrajā maģistra darba daļā problēma tiek apskatīta no teorētiskā apskata, jo visam ir savs teorētiskais paskaidrojums. Konkurētspējas būtība tiek aprakstīta, balstoties uz zinātnisko literatūru. Tiek aprakstīti arī informatīvo pakalpojumu uzņēmumu ietekmējošie faktori, kā arī konkurētspējas novērtēšanas metodes un paaugstināšanas metodes un paņēmieni. Vislielākā uzmanība teorētiskajā daļā tiek pievērsta konkurences priekšrocību veidojošajiem faktoriem, baltoties uz kuriem tiek izstrādāts informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas modelis. Teorētiskajā daļā darba autore izmanto literatūru latviešu un krievu valodās. Zinātniski praktiskajā daļā darba autore parāda informatīvo pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas modeļa praktisko pielietojumu, izveidojot uzziņu dienestu konkurētspējas reitingu informatīvo pakalpojumu nozarē.
Keywords informatīvie pakalpojumi, uzņēmuma konkurētspēja, konkurētspēja, uzziņu dienesti
Keywords in English information services, competitiveness of companies, competitiveness, information service companies
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 10:58:32