Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla attīstības modeļi Latvijas uzņēmumos"
Title in English "Models of Personnel Development in Latvian Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Reviewer prof.,Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Uzņēmumiem, kas vēlas pastāvēt gan kā labākā, tā arī sliktākā ekonomiskajā situācijā, darbinieku attīstības un apmācības jautājumi būtu jāuztver nevis kā īslaicīgi kursi darbinieku zināšanu, prasmju un motivācijas celšanai, bet gan kā stratēģisks rīks, lai nodrošinātu uzņēmuma spēju pastāvēt ilgtermiņā. Protams, šāda rezultāta sasniegšanai, uzņēmuma vadībai ir arī skaidri jāapzinās savi mērķi un jāizvērtē, kādas apmācību un attīstības metodes ir konkrētajā situācijā visatbilstošākās. Pielietojot piemērotus personāla apmācību un attīstības veidus, tajos ieguldītie naudas līdzekļi un darbs būs arī ieguldījums uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā. Pētījumā no visām personāla attīstības metodēm, sīkāk tiek apskatīts tieši koučings, kas Latvijas uzņēmumos vēl tikai sāk attīstīties, savukārt daudzviet pasaulē jau tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajām metodēm darbinieku individuālā snieguma un uzņēmuma kopējās darbības uzlabošanā. Darbu veido trīs galvenās daļas. Pirmajā daļā autore apskata Latvijas darba tirgu raksturojošos rādītājus un galvenās ar to saistītās problēmas, pētījumam izvēlētā uzņēmuma SIA MMS Communications Latvia darbības nozari reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumu nozari - kopumā, kā arī aplūko statistiku par Latvijas uzņēmumos veiktajiem personāla attīstības un apmācību pasākumiem un šo pakalpojumu tirgu Latvijā. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas teorētiskās nostādnes par personāla attīstību, tās būtību, metodēm un ietekmi uz uzņēmuma darbību. Tāpat otrajā daļā tiek veikta personāla metožu klasifikācija un sīkāk iztirzāts tieši koučinga jēdziens un tā modeļi. Darba trešajā daļā autore vispārīgi raksturo uzņēmuma SIA MMS Communications Latvia darbību un novērtē SIA MMS Communications Latvia īstenotos personāla attīstības pasākumus. Šīs daļas ietvaros tiek noteikti arī koučinga modeļa izvēli ietekmējošie faktori, veikta uzņēmuma darbinieku aptauja un piedāvāts koučinga ieviešanas modelis uzņēmumā, kā arī noskaidroti iespējamie tā ieviešanas ieguvumi. Darba beigās tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi uzņēmumu personāla attīstības pasākumu īstenošanai. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 108 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 25 tabulas un 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 39 avoti latviešu valodā un 16 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums.
Keywords personāla attīstība, koučings, Latvijas darba tirgus
Keywords in English personnel development, coaching, Latvian labour market
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 13:54:07