Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Industriālo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārdošanas stratēģijas"
Title in English "Sales strategies for industrial information technology services"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Informāciju tehnoloģijas ir zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu. Ikdienā šo terminu attiecina uz visu, kas saistīts ar datoru izmantošanu tīklu veidošana, programmatūra, fiziskās ierīces, Internets, u.c. elementi. Šo tehnoloģiju attīstība lielākā vai mazākā mērā ietekme to, ka šodien dzīvo un strādā lielākā daļa pasaules iedzīvotāju. IT nozari šodien ietekmē tādu faktoru attīstība, kā virtualizācija, mākoņskaitļošanas tehnoloģijas, IT lietotāju vajadzību izmaiņas - energoenerģijas taupības, datu apjoma pieauguma jomā, kā arī uzņēmējdarbības dinamiskā vide. Informāciju tehnoloģiju pieejamība ļāvusi lielai daļai cilvēku kļūt par prasmīgiem un zinošiem IT lietotājiem, kas vairs pilnībā nav atkarīgi no šo tehnoloģiju piegādātājiem. Virtualizācija un mākoņskaitļošanas attīstība ļauj uzlabot esošos produktus, radīt jaunus revolucionārus pakalpojumus un mainīt to piegādes veidus. Šo izmaiņu rezultātā mainās IT pakalpojumu pircēju un piegādātāju attiecības, kā arī tradicionālos IT pakalpojumus apdraud (vai nomaina) jaunas, inovatīvas alternatīvas zemāku cenu pakalpojumi ar līdzīgu funkcionalitāti, pašapkalpošanās rīki, kurus izmanto pats klients un atbrīvojas no papildus cilvēku iesaistīšanas, u.c. Darba autore analizē un uzskaita faktorus, kas jāņem vērā uzņēmumiem, kas darbojas IT pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ja tie vēlas mainīt pakalpojuma pārdošanas stratēģiju no tradicionālajiem IT pakalpojumiem uz industrializēto zemo cenu IT pakalpojumu piegādes modeli. Maģistra darba pētījuma objekts ir informāciju tehnoloģiju pakalpojumi. Pētījuma priekšmets ir industriālo informāciju tehnoloģiju pakalpojumu pārdošanas stratēģijas. Pētījuma mērķis ir balstoties uz industriālo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu attīstības tendenču analīzi ka globālajā, tā Latvijas tirgu un nozares dalībnieku analīzi, noteikt pakalpojumu ietekmējošos faktorus un izstrādāt pakalpojuma pārdošanas stratēģiju, kas ļautu nozare strādājošam uzņēmumam uzlabot saimniecisko darbību un palielināt peļņu. Pētījuma hipotēze līdz ar to ir industriālo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārdošanas stratēģijas izstrāde un īstenošana nodrošina uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanos un peļņas pieaugumu. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Veikt industriālo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nozares attīstības tendenču analīzi globālajā un Latvijas tirgu, un noteikt pakalpojumu ietekmējošos faktorus. 2. Raksturot informāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus un patērētājus, ka arī ārpakalpojuma nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā. 3. Raksturot industriālo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu cenu veidošanas stratēģiju globālā tirgu. 4. Izstrādāt industriālo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārdošanas stratēģiju un modelēt tās ieviešanu uzņēmumā, analizēt tā ekonomiskās attīstības iespējas. Darba autors definē inovatīvu IT pakalpojumu rašanās priekšnoteikumus un ietekmējošos faktorus [novitāte]; industrializētā zemo cenu IT pakalpojuma modeļa īpašības un iesaistīto pušu attiecības [novitāte], klientus un pašu IT pakalpojumu uzņēmumu ietekmējošos faktorus [novitāte], kas jāņem vērā pakalpojuma pārdošanas stratēģijas maiņas gadījumā, kā arī mārketinga mix elementu atšķirības starp tradicionālajiem IT pakalpojumiem un industrializētajiem zemo cenu IT pakalpojumiem, un industrializēto zemo cenu pakalpojumu cenu veidošanas stratēģiju. Darba izstrādātās stratēģijas ieviešana tiek modelēta uzņēmumā Atea Global Services, kas jau vairākus gadus nodarbojas ar noteiktu informāciju tehnoloģiju pakalpojumu nodrošināšanu starptautiskiem uzņēmumiem un organizācijām. Darba struktūra- darbs izklāstīts uz 82 lapām, satur 11 tabulas un 12 attēlus. Daļu skaits - 3, nodaļu skaits -10, izmantoto avotu skaits - 34.
Keywords Informāciju tehnoloģijas; pārdošanas stratēģijas; IT pakalpojumi
Keywords in English Information techonlogies; IT services
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 10:28:08