Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Gatavās produkcijas glabāšanas noliktavas projektēšana, izmantojot vadības sistēmas „Warehous expert” programmatūru
Title in English Designing a Finished Products Storage Warehouse Using “Warehouse Expert” Management System Software.
Department
Scientific advisor docente Margarita Urbaha
Reviewer docents Viktors Feofanovs
Abstract Maģistra darba tēma ir gatavās produkcijas glabāšanas noliktavas projektēšana, izmantojot vadības sistēmas Warehouse Expert programmatūru. Darba mērķis ir optimizēt gatavās produkcijas glabāšanu, ieviešot noliktavas vadības sistēmu Warehouse Expert. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Darba pirmajā nodaļā aplūkota noliktavas saimnieciskās darbības, tās funkcijas, veidi un principi, kā arī noliktavas tehnoloģiskais un loģistikas procesi, standartizācija. Otrajā daļā tiek aplūkota noliktavas vadības sistēma Warehouse Expert, tās darbības principi, mērķi un apraksts, kā arī tehnoloģiskās pārmaiņas noliktavas sistēmā ieviešot Warehouse Expert noliktavas vadības sistēmu. Trešajā daļā tiek aplūkota noliktavas efektīva funkcionēšana un noliktavas zonu projektēšana. Ceturtajā un beidzamajā daļā tiek aplūkota noliktavas optimizācijas iespējas, tiek uzmodelēta programma GPSS vidē, kas veic nepieciešamos aprēķinus un analizē noliktavas komplektēšanas procesus un krājumu vadību. Tiek aprēķināti noliktavas X komplektēšanas procesi un izdevumi, kas ir radušies komplektēšanas procesā. Tiek aplūkota jauna gatavās kravas glabāšanas metode un veikti ekonomiskie aprēķini, ieviešot jauno glabāšanas metodi. Tiek aprēķināts noliktavas lietderīgās platības koeficents un piedāvāti savi varianti, kā palielināt uzglabājamo preču vietu skaitu. Apvienojot efektīvu noliktavas vadības sistēmu un gatavās kravas glabāšanas metodi, ir iespējams palielināt kompānijas ienākumus. Noliktavas darbības ir specifiskas un katras noliktavas vadības sistēma tiek pielāgota attiecīgai noliktavas specifikai. Ieviešot noliktavas vadības programmu Warehouse Expert noliktavā X, noliktavas komplektēšanas ātrums ir palielinājies par 78%, kļūmju skaits samazinājies par 97%, komplektēšanas precizitāte palielinājusies par 99% un komplektēšanas apjoms palielinājies par 57%, kas ir savstarpēji atkarīgs no komplektēšanas ātruma un cilvēciskā faktora. Darbs tika izstrādāts uz 96 lapām, izstrādē tika izmantots 1 rasējums, 9 pielikumi, 2 formulas, 24 dažādi literatūras avoti. Darbā tika iekļautas 9 tabulas un 41 attēli.
Keywords GATAVĀS PRODUKCIJAS GLABĀŠANAS NOLIKTAVAS PROJEKTĒŠANA IZMANTOJOT VADĪBAS SISTĒMU WAREHOUSE EXPERT
Keywords in English Finished product storage design using the warehouse management system "Warehouse expert" software.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 11:17:04