Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Temperatūras uzturēšana mazas jaudas gāzes koģenerācijas stacijās"
Title in English "Maintaining the ambient temperature of small scale gas CHP stations"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor A.Krēsliņš
Reviewer U.Pelīte
Abstract Studiju laikā uzkrātā teorētiskā pieredze par koģenerācijas stacijām Lielbritānijā, London South Bank universitātē un Vācijā, Minhenes Tehniskajā universitātē, kā arī darba pieredze Latvijā, Liepājā koģenerācijas staciju ražošanā izmantota par pamatu pētījumam. Darba mērķis ir izveidot metodiku gaisa daudzuma aprēķināšanai, kas nepieciešams attiecīgas stacijas moduļa temperatūras uzturēšanai, lai nodrošinātu stacijas darbību bez pārtraukumiem, mazas jaudas biogāzes, dabasgāzes un sintētisko gāzu koģenerācijas stacijām, kā arī pārbaudīt izstrādāto metodiku, testējot reālu staciju. Lai izstrādātu metodiku, tika uzstādīti vairāki uzdevumi. Tika analizēta pašreizējā koģenerācijas staciju ventilācijas sistēma un identificētas problēmas karstās dienās novērota stacijas izslēgšanās pārāk augstu stacijas moduļa gaisa temperatūru dēļ. Tika veikti nepieciešamie mērījumi, lai noteiktu stacijas siltuma zudumus. Atsevišķo komponentu aprēķins, kā arī uz pieplūdes noplūdes gaisa temperatūru starpību balstītais aprēķins parāda rezultātus ar minimālu atšķirību un izmantots par pamatu pieplūdes gaisa daudzuma noteikšanai. Metode izstrādāta tā, lai būtu iespējams noteikt siltuma zudumus un pieplūdes gaisa daudzumu stacijām ar dažādu elektrisko jaudu. Metode pielietota konkrētas stacijas gaisa daudzuma aprēķinam, un pārbaudīta, testējot šo staciju. Testu rezultāti atbilst aprēķinu rezultātiem kopējie aprēķinātie siltuma zudumi, kas noteica pieplūdes gaisa daudzumu, un testa laikā noteiktie siltuma zudumi atšķiras minimāli. Tas ļauj secināt, ka izstrādātā metode ir pamatota un izmantojama turpmākajos projektos, lai izvairītos no nevajadzīgiem staciju darbības pārtraukumiem neatkarīgi no āra gaisa temperatūras. Tā kā staciju siltuma zudumi caur norobežojošajām konstrukcijām tieši saistīti ar sistēmas skaņas līmeni skaņas izolācija vienmēr nodrošina arī zināmu siltumizolāciju, pievērsta uzmanība arī skaņas līmeņa samazināšanai. Lai skaņas līmeņa samazināšana neietekmētu stacijas moduļa iekšējo temperatūru, piemēram papildus norobežojošo konstrukciju izolācijas dēļ, tika testēta īpaši plāna skaņas izolācija. Testi parādīja vērā ņemamu skaņas līmeņa samazinājumu, kas pierāda šādas skaņas izolācijas efektivitāti. Galvenais ieguvums no šī pētījuma ir metodika, kas ļauj aprēķināt siltuma zudumus koģenerācijas stacijām ar dažādu elektrisko jaudu un dažādām konstrukciju īpatnībām, un piemeklēt atbilstošas gaisa apstrādes iekārtas ventilatorus katrai stacijai ar specifiskām konstrukciju īpatnībām un parametriem. Papildus tam ir pierādīta jaunas skaņas izolācijas tehnoloģijas efektivitāte.
Keywords koģenerācija enerģētika ventilācija temperatūras uzturēšana stacija skaņa siltuma bilance zudumi
Keywords in English CHP cogeneration ventilation ambient temperature heat losses noise reduction supply air silencer
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 08:57:33