Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Vairāklīmeņu ceļu mezglu caurlaidspējas analīze” („Ķekavas apvedceļa un autoceļa A5 ceļu mezgla projekts”)
Title in English „Analysis of Multi-Level Road Junction Capacity” („Project of Junction of Kekavas Bypass and Road A5”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Smirnovs
Reviewer asoc.prof. A.Zariņš
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma: Vairāklīmeņu ceļu mezglu caurlaidspējas analīze (Ķekavas apvedceļa un autoceļa A5 ceļu mezgla projekts). Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vairāklīmeņu ceļu mezglu caurlaidspēju. Darba uzdevumi ir: izpētīt galvenos faktorus, kas ietekmē uz vairāklīmeņu mezglu caurlaidspēju, izanalizēt dažādu mezglu tipu caurlaidspēju; salīdzināt caurlaidspējas noteikšanas metodikas, kā arī veikt inženierprojekta daļā izstrādātā mezgla caurlaidspējas aprēķinu. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts mezgla projekts starp valsts galveno autoceļu A5 un projektēto Ķekavas apvedceļu. Tika veikta satiksmes intensitātes analīze un prognoze. Pamatojoties uz iegūtiem datiem, apskatīti dažādi mezgla varianti. Izvērtējot katrā varianta caurlaidspēju, kā arī citus trūkumus un priekšrocības, tehniskajam projektam tika izvēlēts nepilnās āboliņlapas mezgla variants. Tehniskā projekta ietvaros tika veikts trases parametru un konstrukciju aprēķins, izstrādāti rasējumi: mezgla izbūves plāns, satiksmes organizācijas un ceļa aprīkojuma plāns, pamatbrauktuvju un rampu garenprofili, raksturīgie ceļu šķērsprofili, caurtekas izbūves shēma. Tika veikti nepieciešami darba daudzumu aprēķini un sastādīta būvdarbu tāme. Bakalaura darba apjoms (ar inženierprojektu) ir 173 lappuses. Tajā ietilpst 64 attēli, 37 tabulas, 28 rasējumi un 17 informācijas avoti.
Keywords Vairāklīmeņu ceļu mezgli, caurlaidspēja
Keywords in English Multi-level junctions, road capacity
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 22:58:07