Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for improving business efficiency of a capital company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., doc. J.Mežiels
Reviewer Dr.oec. J.Komkova
Abstract Diplomprojekta autore: Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Elīna Vīksna Diplomprojekta vadītājs: Jānis Mežiels, Rīgas Tehniskās Universitātes Mg.oec.,doc. Diplomprojekta tēma: Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 81 lpp., 5 daļām, 54 tabulām, 39 attēliem, 19 formulām un 6 pielikumiem. Diplomprojekta izstrādāšanā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, kapitālsabiedrības nepublicētie materiāli un pētījuma rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 27 literatūras avoti. Analītiskajā daļā veikts kapitālsabierības vispārīgs raksturojums, aplūkota tās attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra. Sniegts kapitālsabiedrības darbības ekonomiskais novērtējums, veikta likviditātes, rentabilitātes un komercaktivitātes rādītāju analīze. Veikta materiālu un pakalpoju izmaksu struktūras analīze. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru risināšanai tiek izstrādāti trīs kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā, ar ekonomisko aprēķinu starpniecību, tiek sniegti ieteikumi kapitālsabiedrības materiālu un pakalpojumu izmaksu samazināšanai: Komandējuma izmaksu samazināšanas projekts; Telpu īres izmaksu samazināšanas projekts; Apmācības un personāla atlases izmaksu samazināšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā veikta materiālu un pakalpojumu izmaksu prognoze, izmantojot funkcijas: TREND, FORECAST, Add Trendline, Linest, kas balstās uz lineāru modeli, MS Excel rīku SOLVER, kas balstās uz otrās kārtas parabolas modeli un Holta-Vintera eksponenciālās izlīdzināšanas modeli. Darba un dabas aizsardzības daļā apskatīti biroja darbinieka darba vides riski, to faktori, riska pakāpe un ieteicamie riska faktoru novēršanas vai samazināšanas pasākumi. Grafiskajā daļā apkopoti diplomprojektā iekļautie autores izstrādātie vizuālie materiāli.
Keywords Izmaksu samazināšana, prognozēšana, efektivitātes paaugstināšana
Keywords in English Cost reducing, forecasting increasing effectiveness
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 17:41:44