Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language Satiksmes kvalitātes novērtējums un uzlabošanas iespējas Valmieras pilsētā; inženierprojekts Beātes ielas rekonstrukcija posmā no Patversmes ielas līdz Rubenes ielai Valmierā
Title in English Assessment of Traffic Quality and Possibilities of its Improvement in Valmiera; Engineering Design Project Reconstruction of Beātes Street from Patversmes Street to Rubenes Street in Valmiera
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Satiksmes kvalitātes novērtējums un uzlabošanas iespējas Valmierā”. Darba mērķis ir noteikt satiksmes kvalitātes līmeni Valmieras noslogotākajos mezglos sastrēgumstundās, veicot satiskmes datu analīzi. Darbs sastāv no vispārēja pilsētas satiksmes infrastruktūras apraksta, esošās situācijas apraksta pētāmajos mezglos, pielietoto aprēķina metožu apraksta, aprēķinu daļas, kā arī secinājumiem un ieteikumiem satiksmes uzlabošanai. Satiksmes kvalitātes aprēķins veikts izejot no iegūtajiem satiksmes intensitāšu datiem mezglā maksimumstundās. Bakalaura darba pētījumā tika apskatīti trīs dažādi satiksmes organizēšanas principi mezglos – regulēti krustojumi, neregulēti krustojumi un mazie rotācijas apļi ar vienjoslas gradzenveida brauktuvi. Pētījuma rezultātā tika iegūti satiksmes kvalitātes līmeņi šajos mezglos un konstatēts, ka nevienā pētāmajā objektā tas nav zemāks par minimālo nepieciešamo. Tāpat tika konstatēts, ka rekonstruētajos mezglos kvalitātes līmenis ir labāks par nerekonstruētajiem ceļu mezgliem, lai arī satiksmes intensitātes šajos mezglos ir ievērojami lielākas. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts rekonstrukcijas projekts „Beātes ielas rekonstrukcija posmā no Patversmes ielas līdz Rubenes ielai Valmierā”. Beātes iela ir starp lielākajām Valmieras pilsētas rajonu nozīmes maģistrālajām ielām, kas rekonstrukciju nav piedzīvojusi ilgu laiku, izņemot satiksmes mezgla ar Rubenes un Limbažu ielām rekonstrukciju, kur izveidots rotācijas aplis. Rekonstrukcijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Valmieras pašvaldības izsniegtās topogrāfijas LKS 92 sistēmā, satiksmes intensitāšu datiem un apkārtnē sastopajām tipveida gruntīm (saskaņojot ar darba vadītāju). Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts nedaudz uzlabot trases plāna parametrus, izlīdzināt garenprofilu, izveidot sķērsprofila elementus taisnēs un plāna līknēs atbilstoši LVS 190 – 2 prasībām. Gājēju un velosipēdistu drošības uzlabošanai paredzēts rekonstruēt esošās ietves par apvienoto gājēju un velosipēdistu celiņu, kā arī izbūvēt jaunas ietves. Nobrauktuvju vietās pie pārejām paredzēts izbūvēt sēdinātās apmales. Satiksmes kvalitātes līmeņa uzabošanai paredzēts veikt pilno segas rekonstrukciju, rekonstruēt pieslēgumus, nobrauktuves un patversmes ielas mezglu, izbūvēt autobuu pieturu paplašinājumus. Ūdens atvade risināta izbūvējot slēgtu ūdens atvades sistēmu, nomainot vecās dzelzsbetona pret PE tipa caurtekām, kā arī iztīrot esošos sāngrāvjus. Paredzēts arī atjaunot esošo apgaismojumu. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) kopā sastāv no 198 lapām, 34 attēliem, 36 tabulām, 26 rasējumiem, 26 literatūras avotiem.
Keywords Satiksmes kvalitātes novērtēšana, Satiksmes kvalitātes uzlabošana
Keywords in English Assessment of traffic level of service
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 21:06:01