Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Ethernet/IP tīklu izmantošana apakšstaciju televadības un releja aizsardzības sistēmās
Title in English Ethernet/IP Networks for Substation Telecontrol and Relay Protection Systems
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor O.Belmanis
Reviewer J.Jeļinskis
Abstract Šajā darbā apskatīta elektrotīklu apakšstaciju televadības un relejaizsardzības sistēmu datu pārraide un iespējamība to realizēt pakešu tīklā. Teorētiskajā daļā var atrast tehnoloģijas un mehānismus, ar kuru palīdzību šāds risinājums var tikt realizēts. Detalizētāk tiek apskatīti MPLS TE instrumenti un QoS mehānismi. Eksperimentālajā daļā AS „Latvenergo” laboratorijā tiek izveidots datu pārraides tīkls, kurā tiek veikti nepieciešamo parametru un tīkla konverģences mērījumi. Pēc tam datorprogrammas Opnet Modeler vidē tiek izveidots katrai situācijai atbilstošs modelis un veikta tīklu simulācija. Darbā tiek arī apskatīti dažādi tīkla darbības režīmi (nenoslogots, konstanti un mainīgi noslogots), kā arī to ietekme uz pētāmo sistēmu datu pārraidi. Maģistra darba apjoms: 97 lpp. Darbā iekļauti 74 attēli, 7 tabulas, izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords Ethernet/IP tīkli, apakšstaciju televadība un relejaizsardzība, MPLS TE, QoS
Keywords in English Ethernet/IP networks, substation telecontrol and relay protection, MPLS TE, QoS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 17:53:55