Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Beramkravu termināla modernizācija ar mērķi palielināt eksportēšanas iespējas.
Title in English Modernization of a Bulk Cargo Terminal with the Aim of Increasing Export Opportunities.
Department
Scientific advisor docents Valerijs Muhin
Reviewer profesors Aleksandrs Urbahs
Abstract Maģistra darba ar nosaukumu Beramkravu termināla modernizācija ar mērķi uzlabot eksportēšanas iespējas autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūta students Andrejs Meņkins. Diplomdarba mērķis ir aprēķināt plānotās izmaksas veicot beramkravu termināla modernizāciju ar mērķi palielināt tā eksportēšanas iespējas. Pirmajā nodaļā atspoguļoti statistikas dati par Rīgas Brīvostas pārkrauto kravu veidiem, to struktūru, kā arī ar kopējiem kravu apstrādes apjomiem un ostā apkalpotajiem kuģiem. Otrajā nodaļā aplūkoti beramkravu veidi, uzskaitītas beramkravu tipiskākās fizikālās un ķīmiskās īpašības. Trešajā nodaļā izpētītas beramkravu padeves tehnoloģijas. Pētījumā izskatītas katra tipa beramkravu padeves tehnoloģiju izmantošanas iespējas un ierobežojumi, kā arī šo tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi. Ceturtajā nodaļā izpētīts diplomdarba aprēķinos izmantotais beramkravu terminālis, kā arī noteiktas tā atsevišķo mezglu un elementu modernizācijas pakāpes. Piektajā nodaļā veikti nepieciešamie aprēķini, lai noteiktu modernizācijai nepieciešamo komplektējošo daļu tipus, skaitu un citus parametrus, kā arī nepieciešamo metāla apjomu, kas nepieciešams, lai realizētu modernizāciju. Maģistra darba izstrādāšanai izmantota specializēta literatūra un dažādi avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Diplomdarba apjoms 113 lpp. Tai skaitā satur 84 attēlus, 28 tabulas un 79 formulas. Darbā tika izmantots 31 literatūras avots. Darbam pievienoti 8 pielikumi.
Keywords Beramkravas, beramkravu padeves tehnoloģijas, konveijeri, modernizācija
Keywords in English Bulk cargo, bulk cargo feed technologies, conveyors, modernization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 16:37:34