Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrādāšana Latvijas uzņēmumos"
Title in English "Development of marketing strategy in Latvian companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec., doc. J.Sulojeva
Abstract Par pētījuma problēmu autore uzskata mārketinga stratēģijas vispārējās nepieciešamības svarīgumu loģistikas nozarē. Šeit neiet runa par nozares līderiem, kam ir atsevišķas strukturvienības vai nodaļas, kas petā un izstrādā iekšējo mārketinga organizāciju, bet tieši par vidējiem un maziem uzņēmumiem, kuriem nav lielu līdzekļu mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai. Tas nenozīmē, ka tiem nav jāvelta mazāk uzmanības mārketinga jautājumiem. Tieši ar mārketinga stratēģijas palīdzību var iekarot un aizņemt vēlamu vietu tirgū un veiksmīgi darboties savā nišā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt un novērtēt loģistikas uzņēmuma mārketinga stratēģiju. Pētījuma uzdevumi : 1. Izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādāšanas metodes un to realizēšanu praksē. 2. Izanalizēt un novērtēt transporta un uzglabāšanas nozares attīstību Latvijā. 3. Izanalizēt mārketinga stratēģijas specifiku loģistikas uzņēmumos. 4. Izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādāšanas metodes un ietekmējošus faktorus loģistikas uzņēmumos. 5. Novērtēt mārketinga stratēģiju konkrētā loģistikas uzņēmumā. 6. Izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Pētījuma hipotēze: loģistikas uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrāde un realizācija nodrošina uzņēmuma saimnieciskās darbības uzlabošanu. Pētījuma izpētes objekts ir loģistikas nozare. Pētījuma izpētes priekšmets ir mārketinga stratēģijas un to pielietojums loģistikas uzņēmumos. Pētījuma novitātes ir: a) noteikti mārketinga stratēģijas izstrādāšanu būtiskākie ietekmējoši faktori loģistikas uzņēmumā; b) tieši loģistikas pakalpojumu uzņēmumam izstrādāts mārketinga stratēģijas modelis. Pētījuma metodoloģija: zinātniskās literatūras un periodisko datu analīze, sintēze, statistisko datu apstrāde, grafiskā metode, ekspertu novērtējumu metode, faktoru kritēriju matricas metode, salīdzināšanas metode, inverso(apgriezto) funkciju un citas metodes. Pētījuma ierobežojumi: ņemot vērā pētījuma tēmu, autore detalizētāk pievērsīs uzmanību un analizēs mārketinga strātēģijas izveidi un īstenošanu loģistikas uzņēmumos Latvijā.
Keywords mārketings, mārketinga stratēgijas,loģistika,loģistikas uzņēmums, transporta un uzglabāšanas nozare
Keywords in English marketing, marketing strategy, logistics, logistics enteprise, logistics industry
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 09:43:41