Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Pasažieru plūsmās izpēte un analīze Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā ar mērķi nodrošināt sabiedriskā transporta tīkla optimizāciju.
Title in English Investigation and Analysis of Passenger Flows in Riga Public Transport with the Aim to Optimize the Public Transport Network.
Department
Scientific advisor docents Viktors Feofanovs
Reviewer asistents Yevhen Harbuz
Abstract Pasažieru plūsmas izpēte un analīze Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi veikt pasažieru plūsmas izpēti Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā, novērtēt Rīgas apkaimju savstarpējos savienojumus ar sabiedrisko transportu, sniegt priekšlikumus izmaiņām maršruta tīklā un veikt ekonomiskos aprēķinus situācijas novērtēšanai. Diplomdarba izstrādē tika izmantoti RP SIA Rīgas satiksme Elektroniskās norēķinu sistēmas (ENS) dati, kas atlasīti ar datorprogrammu Qlikview, pilsētas sabiedriskā transporta kustības grafiku sastādīšanai un plānošanai paredzētā programma Pikas, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegtā informācija par Apkaimju projektu. Diplomdarba ietvaros tika veikts 58 Rīgas pilsētas apkaimju un 16 Rīgas tuvumā esošo pilsētu un apdzīvoto vietu, kuras apkalpo Rīgas sabiedriskais transports, savstarpējo savienojumu novērtējums ar sabiedrisko transportu, kā arī pasažieru plūsmas izpēte Ziepniekkalna un Salas apkaimēs kursējošajos maršrutos. Maģistra darba pirmajā daļā ir izpētīti un analizēti sabiedriskā transporta darbības organizēšanas principi Rīgā, tehnoloģiskais nodrošinājums, sabiedriskā transporta nozīme pilsētā, kā arī pakalpojumu kvalitāti raksturojošie rādītāji. Maģistra darba otrajā daļā ir veikta sabiedriskā transporta maršruta tīkla uzbūves analīze, apzināti pasažieru pārvietošanās paradumi, kā arī veikts Rīgas pilsētas Apkaimju savstarpējo savienojumu novērtējums ar sabiedrisko transportu. Maģistra darba trešā daļa ir veltītā Ziepniekkalna un Salas apkaimes apkalpojošo sabiedrisko transporta pasažieru pārvietošanās paradumu padziļinātai analīzei, lai izstrādātu priekšlikumus uzlabojumiem maršruta tīklā. Pēc priekšlikumu izstrādes veikti aprēķini, lai novērtētu ieviesto izmaiņu ekonomisko pamatojumu. Maģistra darba ceturtajā daļā analizēta Rīgas sabiedriskā transporta biļešu sistēma, veikts tās salīdzinājums ar trīs citu Eiropas pilsētu biļešu sistēmām, kā arī aplūkots laika biļetes sistēmas ieviešanas pasākumu kopums un ekonomiskais pamatojums. Diplomdarba noslēgumā tiek sniegti priekšlikumi izmaiņām maršrutu tīklā, lai uzlabotu sabiedriskā transporta savienojumus starp apkaimēm. Diplomdarba apjoms 94 lpp teksts, 19 attēli, 31 tabula, 7 pielikumi un 22 literatūras avoti.
Keywords Sabiedriskais transorts, Pasažieru pārsēšanās, Apkaimes. Pasažieru plūsma. Rīgas Satiksme
Keywords in English Public transport. Passanger tranfer. Riga"s localities. Passenger flow. Rigas Satiksme
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 17:52:30