Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas augstākās izglītības mācību iestāžu starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Baltijas valstu reģionā”
Title in English “Opportunities for Increasing International Competitiveness of the Latvian Higher Education Institutions in the Baltic Region”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Prof. R.Počs
Reviewer Asoc. prof., Dr.oec., RTU Kvalitātes tehnoloģiju katedras vadītāja p.i. I.Lapiņa
Abstract Diplomdarbs ir izstrādāts par tēmu Latvijas augstākās izglītības mācību iestāžu starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Baltijas valstu reģionā, darba autore ir Ieva Briede. Diplomdarba mērķis ir, izpētot starptautiskās universitāšu reitingus sistēmas un to kritērijus, salīdzināt Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes pēc šiem kritērijiem un izstrādāt priekšlikumus Latvijas universitāšu starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai reģionā. Atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem diplomdarbā tiek aprakstītas un analizētas starptautiskās universitāšu reitingu sistēmas un to vērtēšanā visbiežāk izmantotie kritēriji, pēc kuriem tiek salīdzinātas trīs Baltijas valstu reģiona universitātes. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta konkurētspējas būtība un starptautiskās universitāšu reitingu sistēmas. Otrajā daļā ir analizēts Latvijas augstskolu reitingi un to atbilstība starptautisko reitingu sistēmām, kā arī atlasīti starptautiskajās reitingu sistēmās visbiežāk izmantojamie indikatori un aprakstīta novērtējumu aprēķināšanas metodoloģija triju Baltijas reģiona universitāšu salīdzināšanai. Trešajā darba daļā ir analizētas konkrētas universitātes, Rīgas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte. Tās ir salīdzinātas pēc analītiskajā daļā izveidotās indikatoru tabulas, kā arī veikta RTU iespēju analīze, universitātes darbības uzlabošanai atbilstoši starptautisko reitingu indikatoru rādītājiem. Atbilstoši izvirzītajam diplomdarba mērķim un uzdevumiem, autore ir izdarījusi secinājumus un izstrādājusi priekšlikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarbā ir iekļauti: 20 attēli un 19 tabulas. Diplomdarba apjoms: 86 lpp. Pielikumu skaits: 11 uz 12 lapām Bibliogrāfisko avotu skaits: 59 avoti
Keywords Konkurētspēja, starptautiskie reitingi, indikatori, augstākās izglītības iestādes
Keywords in English Competitiveness, Global Rankings, Indicators, Higher Education Institutions
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 15:05:37