Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Ēku siltināšanas perspektīvas Latvijā, piesaistot Eiropas Savienības atbalstu”
Title in English “Prospects for Heat Insulation of Buildings in Latvia by Attracting Support of the European Union”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Lekt. O.Bogdanova
Reviewer Asoc.prof.V.Skribans
Abstract Latvija kopš 2004. gada ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts, sniedzot iespēju Latvijā izmantot ES finanšu atbalstu, risinot dažādas nacionāla un ES līmeņa problēmas. Pētījuma „Ēku siltināšanas perspektīvas Latvijā, piesaistot Eiropas Savienības atbalstu” mērķis ir, balstoties uz citu ES dalībvalstu pieredzi, izstrādāt priekšlikumus ES atbalsta instrumentu izlietojuma veicināšanas programmai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanā Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika pētīta finansējuma izlietojuma intensitāte Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbības programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Papildus, izmantojot anketēšanas metodi, tika analizēti aspekti, kas ietekmē iedzīvotāju lēmumu pieņemšanu un viedokli par ēku siltināšanu. Tika analizēta arī ēku siltināšanas situācija citās ES dalībvalstīs, kā arī Latvijā īstenotā ēku siltināšanas veicināšanas kampaņa. Pētījuma analīzes rezultātā tika izvirzīta problēma – iedzīvotāju iesaiste ēku siltināšanā ir pārāk maza, radot finansējuma pārpalikuma draudus ES 2007. līdz 2013. gada finanšu perioda beigās. Balstoties uz darbā veikto analīzi, secināts, ka īstenotās informatīvās kampaņas „Dzīvo Siltāk” ietvaros netiek rīkots iedzīvotāju aktivitātei atbilstošs semināru skaits Zemgales reģionā, kā arī notiek pārāk maz semināru par dzīvokļu īpašniekiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, kredītsaistību apjomu veicot ēkas siltināšanu ar ERAF līdzfinansējumu un lēmuma pieņemšanas kārtību par ēku siltināšanu. Darbā ierosināts, sadarbībā ar renovēto ēku apsaimniekotājiem, izstrādāt jaunu semināru ciklu, kas norisinātos Rīgas mikrorajonos līdzīgā veidā, kā notiek dzīvokļu īpašnieku kopsapulces daudzdzīvokļu ēkās. Semināru programmā tiktu vienkāršotā formā ietverti dzīvokļu īpašniekiem aktuālie jautājumi, kā arī jautājumu un atbilžu sesija ar piesaistītajiem namu apsaimniekotājiem. Veiktais pētījums sastāv no 77 lapaspusēm, kas sadalītas trīs nodaļās. Darbā iekļauti 10 attēli, 13 tabulas un 2 pielikumi.
Keywords ēku siltināšana, enerģētikas politika, ES fondi, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
Keywords in English heat insulation of housing, energy policy, EU funds, mult-apartment buildings
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 14:56:57