Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas apdrošināšanas uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas klientu apkalpošanas jomā”
Title in English „Opportunities for improving customer services in Latvian insurance companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Nešpors
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Gaļina Žugova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: dr.oec., prof. V.Nešports Bakalaura darba temats: Latvijas apdrošināšanas uzēmumu darbības uzlabošanas iespējas klientu apkalpošanas jomā Bakalaura darba apjoms: 68 lpp., 3 tab., 18 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tiek izmantota mācību literatūra par apdrošināšanas jautājumiem, kā arī vairāku autoru grāmatas par pakalpojuma pārdošanas mākslas tēmu. Sniegtās informācijas dažādu faktu apliecinājumiem par avotu tiek izmantoti interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek apskatīta apdrošināšanas nozīme ekonomikā, izskaidroti tādi jēdzieni, ka apdrošināšana , pakalpojums, tiek noteiktas pakalpojuma un preces atširības, veikta pakalpojuma kvalitātes analīze. Darbā ir atklāta apdrošināšanas mārketinga būtība, kā arī noteiktas apdrošināšanas pakalpojuma sastāvdaas. Darbā tiek konstatēti trūkumi Latvijas apdrošināšanas uzēmumu klientu apkalpošanas jomā un piedāvātas iespējas to risināšanai. Šīs pētījums ir autores personiskais ieguldījums tādā procesā, ka apdrošināšanas kultūras veidošanās Latvijas Republikas teritorijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Žugova G. Latvijas apdrošināšanas uzēmumu darbības uzlabošanas iespējas klientu apkalpošanas jomā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Nešports V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 68 lpp
Keywords Latvijas apdrošināšanas uzēmumu darbības uzlabošanas iespējas klientu apkalpošanas jomā
Keywords in English Opportunities for improving customer services in Latvian insurance companies
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 10:14:58