Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Eiropas Savienības struktūrfondu inovāciju projektu efektivitāte Latvijā"
Title in English "Efficiency of European Union structural innovation projects in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Reviewer Dr.oec. N.Dubro
Abstract Maģistra darba tēma ir „Eiropas Savienības struktūrfondu inovāciju projektu efektivitāte Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Eiropas Savienības struktūrfondu inovāciju projektu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda administrēšanas procesu, apzināties problēmas un izstrādāt priekšlikumus šī procesa uzlabošanai un efektivitātes novērtēšanai. Maģistra darba saturs izklāstīts trīs daļās: analītiskajā, teorētiskajā un zinātniski praktiskajā daļā. Analītiskajā daļā ir izpētīta inovācijas joma, to skaidrojums un definējums, precizēti Eiropas Savienības struktūrfondi inovāciju aspektā, kā arī zināšanu, inovāciju un uzņēmējdarbības loma tautsaimniecības attīstībā. Teorētiskajā daļā darba autore pievērš uzmanību Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanai un administrēšanai. Izvērtējot Eiropas Savienības projektu efektivitātes analīzes metodiku, sniedz vienkāršotu algoritmu projektu efektivitātes novērtēšanai. Zinātniski praktiskajā daļā ir veikts Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgs raksturojums, precizēti Eiropas Savienības struktūrfondu inovāciju projekti, kuros Rīgas Tehniskā universitāte piedalās un kuros nav iesaistīts. Šajā daļā darba autore analizē Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas procesu un veic priekšlikumus šī procesa uzlabošanai. Kā arī pielāgo vienkāršoto algoritmu Rīgas Tehniskās universitātes projekta „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” efektivitātes novērtēšanai. Maģistra darba kopējais apjoms ir 97 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 22 attēli, 10 tabulas, 12 formulas un 3 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Maģistra darba izstrādei izmantots 80 informācijas avotu.
Keywords Eiropas Savienības struktūrfondi, inovāciju projekti, projektu efektivitāte
Keywords in English European Union Structural Funds, innovation projects, project efficiency
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 09:28:00