Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautisko vērtspapīru darījumu sistēmas darbības pilnveide komercbankā un tā ietekme uz uzņēmuma starptautisko konkurētspēju”
Title in English “Development of International Securities Transactions System in a Commercial Bank and its Impact on the International Competitiveness of the Enterprise”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Lekt. N.Rudzītis
Reviewer
Abstract Alda Permina diplomdarba Starptautisko vērtspapīru darījumu sistēmas darbības pilnveide komercbankā un tā ietekme uz uzēmuma starptautisko konkurētspēju mērķis bija izpētīt ar starptautisko vērtspapīru darījumiem saistītās sistēmas ietekmi uz uzēmuma starptautisko konkurētspēju. Darba izstrādes laikā autors izpētīja starptautisko vērstpapīru norēķinu procesu metodoloģiskos pamatus. Tika veikta SEB bankas vērstpapīru norēķinu sistēmas darbības problemātikas novērtējumu un izpēte. Darba nobeigumā izdarīti loģiski secinājumi un izvirzīti priekšlikumi starptautisko vērstpapīru darījumu sistēmas uzlabošanai komercbankās. Darba gaitā tika izmantotas monogrāfiskās, kvantitatīvās, empīriskās un statistiskās analīzes metodes. Darba izstrādes gaitā autors ir secinājis, proti, stabila un efektīvi funkcionējoša vērtspapīru norēķinu sistēma labi raksturo ne tikai labi attīstītu vērtspapīru tirgu, bet arī katras komercbankas vērtspapīru darījumu aģenta konkurētspēju darbību finanšu tirgū. Diplomdarba izstrādes laikā darba autors risinot jautājumus bankā, kas saistīti ar bankas vērtspapīru norēķinu, ieskaita un klīringa darījumiem pievērsies Latvijā maz pētītai tēmai, kas nozīmīga ne vien bankai. Veicot izpēti saskaā ar konkurētspējas definīciju kā īpaši nozīmīgas jāatzīst kvalitātes, efektivitātes un jaunievedumu dimensijas. Tomēr vislielākās pilnveides iespējas pētītajā bankā būtu saistāmas ar efektivitātes un jo īpaši jaunievedumu dimensijām. Darba apjoms ir 65.lpp. Izmantoti 19 attēli un 1 tabula. Izmantoti 45 avoti.
Keywords Vērtspapīri, norēķinu process, banku darbība
Keywords in English Securities, securities settlement, bank operation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 08:22:44