Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Pakalpojuma uzņēmuma paplašināšanas iespējas ārvalstīs”
Title in English „Service business expansion opportunities abroad”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
Reviewer Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Abstract Maģistra darba temats ir Pakalpojuma uzņēmuma paplašināšanās iespējas ārzemēs. Uzņēmums SIA Šrēdereja savu saimniecisko darbību Latvijas Republikā veic jau vairāk kā septiņus gadus, ar katru gadu uzlabojot savus finanšu rādītājus, taču pēdējo divu gadu laikā uzņēmuma attīstība nav tik strauja kā iepriekš. Piedāvātā specifiskā pakalpojuma (mobilā dokumentu un datu nesēju iznīcināšana) dēļ uzņēmumam nav plašu iespēju piesaistīt jaunus klientus Latvijā. Tādēļ uzņēmumam kā viena no attīstības iespējām ir finanšu līdzekļu investēšana Igaunijas Republikā, kur jau šobrīd uzņēmumam ir klienti un daļa no potenciālajiem klientiem ir izrādījusi interesi par piedāvāto pakalpojumu, ja tas tiktu nodrošināts, nesastādot papildus izmaksas par transportu, kas veidojas no Latvijas biroja braucot uz kādu no Igaunijas pilsētām. Tāpēc autore darbā analizē, vai uzņēmumam ir ekonomiski izdevīgi atvērt filiāli Igaunijā, savu viedokli un secinājumus pamatojot ar finanšu analīzi un investīciju projekta aprēķiniem. Teorētiskā daļa sastāv no apakšnodaļām, kurās aplūkota teorija par investīcijām, vides ilgtspējīgu attīstību, zaļās ekonomikas koncepciju, ierobežoto resursu problēmām, kā arī par riskiem, kādi iespējami investēšanas procesā. Analītiskajā daļā apkopoti un analizēti uzņēmuma SIA Šrēdereja saimnieciskās darbības finanšu rādītāji. Tāpat analizētas diagrammas par ārvalstu tiešo investīciju apjomiem pa valstīm un nozarēm. Tā kā uzņēmums plāno tiešās ārvalstu investīcijas ieguldīt Igaunijā, tad autore analizē valsts uzņēmējdarbības un investīciju vidi. Zinātniski praktiskajā daļā autore ir sastādījusi projekta finanšu rādītājus, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci, naudas plūsmas pārskatu uz projekta dzīves cikla 10 gadiem kā arī veikusi investīciju projekta aprēķinus, ja uzņēmums SIA Šrēdereja atver filiāli Igaunijas Republikā. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā uz 80 lappusēm, tajā ievietoti 20 attēli, 14 tabulas, kā arī pievienoti 3 pielikumi, izmantoti 41 literatūras avots.
Keywords SIA "Šrēdereja", naudas plūsma, bilance, zaļā ekonomika, dabas resursi, investīcijas, finanšu analīz
Keywords in English "Sredereja"Ltd, investment, balance, green economy, cash flow, financial showings
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 22:32:32