Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas iespējas un izdevumu optimizācija
Title in English Residential apartment building management options and optimization of costs
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., DzĪB "Rigondas 7" valdes locekle I.Simanoviča
Reviewer
Abstract Diplomprojekts "Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas iespējas un izdevumu optimizācija" izstrādāts, lai analizētu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas iespējas un rastu risinājumu, kā samazināt ar ēkas pārvaldīšanu un ekspluatāciju saistītās izmaksas. Par pētījumu objektu autors izvēlējies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Katrīnas dambī 20 k1. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek apskatīta ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītā likumdošana, analizēti iespējamie dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļi, renovācijas iespējas un ieguvumi no tās, kā arī sniegts ieskats nekustamo īpašumu vērtēšanā. Projekta aprēķinu daļā autors veicis daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Katrīnas dambī 20 k1 tehnisko apsekošana, ēkas galveno norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības koeficientu pārbaudi un salīdzināšanu ar Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izvirzītajām prasībām. Rezultātā apkopots ēkas renovācijas komplekso pasākumu veikšanas plāns, aptuvenās celtniecības darbu izmaksas un aprēķināta dzīvokļu īpašuma tirgus vērtība pirms un nākotnes tirgus vērtība pēc minēto renovācijas pasākumu veikšanas. Tehnoloģiskajā daļā darba autors veic sagaidāmā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Katrīnas dambī 20 k1 siltumenerģijas patēriņa modelēšanu atbilstoši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Gaujas ielā 29 faktiskā siltumenerģijas patēriņa analīzei pēc renovācijas komplekso pasākumu veikšanas un nosaka energoefektivitātes pasākuma kompleksa rezultātā iegūto ietaupījumu naudas izteiksmē. Dabas un darba aizsardzības daļā autors dod ieskatu par Latvijā pieejamajiem atjaunojamajiem energoresursiem un to izmantošanas iespējām enerģijas patēriņa nodrošināšanai. Grafiskajā daļā apkopoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Darba noslēgumā autors secina, ka ēkas norobežojošu konstrukciju termiskā pretestība neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 prasībām un galvenais izdevumu samazināšanas jeb optimizācijas pasākums ir ēkas kompleksā renovācija. To realizējot iespējams samazināt ēkas kopējo siltuma patēriņu līdz pat 60 %, vienlaikus paaugstinot dzīvokļu īpašumu tirgus vērtību par aptuveni 35 %. Diplomprojekts uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 81 lpp. Diplomprojekts satur 57 attēlus, 9 tabulas un tajā izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords daudzdzīvokļu māja, pārvaldīšana, izdevumu optimizācija
Keywords in English residental apartment building, management, optimization of costs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 18:48:57