Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Uzņēmuma personāla atlases un apmācības projekts”
Title in English „Project for personnel selection and training in a company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg.oec., pr.doc. G.Maurāne
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zariņa, Z., Uzņēmuma personāla atlases un apmācības projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 79 lpp. Diplomprojekta apjoms: 79 lapas; darba iekļautas 19 tabulas, 13 attēli; darbam pievienoti 19 pielikumi. Diplomprojekta izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaita izmantoti 42 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionāla literatūra personāla vadīšanā, ka arī pieci uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta analīze par uzņēmuma AS Latvenergo darbību un Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas personāla skaitu, sastāvu un kustību laika posmā no 2010. līdz 2012.g. un uz 2013. gada 31. martu. Veikta analīze par personāla atlases un apmācību procesu Klientu iesniegumu izskatīšanas centrā un sniegts šo procesu novērtējums. Teorētiskajā daļā apskatīta personāla atlases, apmācības un mentoringa procesu būtība šo procesu definējumi, organizēšana, novērtēšana un nozīme. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: Klientu iesniegumu izskatīšanas centra personāla atlases, personāla apmācību un mentoringa ieviešanas projekts. Personāla atlases projekta daļā veikta tehniskā sekretāra, klientu konsultanta un vecākā eksperta darba analīze, prasību profilu izstrādāšana un personāla procesa organizēšanas apraksts, kas palīdzēs atlasīt piemērotākos kandidātus darbam Klientu iesniegumu izskatīšanas centrā. Personāla apmacības projekta daļā izstrādāta personāla apmācības programma darbam ar Klientu iesniegumu izskatīšanas centra Klientu iesniegumu apstrādes datu bāzi. Mentoringa ieviešanas projekta daļā izstrādāta programma mentoringa ieviešanai Klientu iesniegumu izskatīšanas centrā jauno darbinieku profesionālās adaptācijas procesa uzraudzīšanai un iestrādāšanās veicināšanai.
Keywords Personāla atlase, apmācība, mentorings
Keywords in English Personnel recruitment, training, mentoring
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 16:19:25