Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Kraušanas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”
Title in English „Opportunities for improving business performance in loading companies“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Reviewer Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Jeļena Fadejeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. J.Kuškins Bakalaura darba temats: Kraušanas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas Bakalaura darba apjoms: Darba apjoms ir 57 lappuses, tajā ir iekļauti 7 attēli, 5 tabulas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 23 informācijas avoti, tai skaitā teorētiskā literatūra, statistikas dati, periodiskie izdevumi un interneta resursi, kā arī A/S "Kālija Parks" uzņēmuma iekšējie dokumenti, atskaites, grāmatvedības dati un pārskati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izanalizēta teorētiskā literatūra par ostu un ostas terminālu konkurētspēju ietekmējošiem faktoriem, Latvijas tranzīta koridora infrastruktūras raksturojums un apskatīti tirdzniecības plūsmas galvenie dalībnieki. Tika veikts uzņēmuma A/S "Kālija Parks" konkurentu salīdzinājums ar tiešiem un vadošajiem pasaules analogiem. Tika izanalizētas uzņēmuma priekšrocības un trūkumi. Apskatīti attīstības plāna galvenie punkti. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uz doto brīdi A/S Kālija Parks ir stipri apdraudēts no tiešo konkurentu puses Baltijas jūras reģionā, kas pēdējos gados turpināja attīstīties un modernizēt aprīkojumu. Pētījumu rezultātā autore atradusi veidu, kā uzlabot uzņēmuma darbību, tas ir sadarbības uzlabošana, servisa un kravu apstrādes kvalitātes uzlabošana, termināla noliktavu platības palielināšana un jaunas iekārtas iegāde. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Fadejeva J. Kraušanas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītājs Mg.oec., lekt. J. Kuškins - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2013.- 57 lpp.
Keywords darbības pilnveidošanas iespējas
Keywords in English Opportunities for improving business performance
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 15:07:32