Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autoceļa labiekārtojuma ietekmes analīze uz satiksmes drošību”
Title in English „Analysis of Motorway Improvement Impact on Traffic Safety”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor prof. J.Smirnovs
Reviewer doc. J.Bidzāns
Abstract Darba tēma ir Labiekārtojumu ietekmes analīze uz satiksmes drošību. Maģistra darba mērķis: izmantojot aprēķinus, noteikt autoceļa labiekārtojuma ietekmi uz satiksmes drošību. Maģistra darba uzdevums: - apkopot teorētisko literatūru par autoceļa labiekārtojumu; - apkopot satiksmes drošības statistikas datus; - izpētīt teorētiskās metodes; - apkopot iegūtos rezultātus; - apkopoto rezultātu analīze. Maģistra darbā izmantojamās metodes: - izejas materiālu ieguve un apstrāde; - aprēķinu metode; - datu analīze. Autoceļu tīkls ir valsts ekonomiskās sistēmas neatņemama sastāvdaļa un atspoguļo visas saimnieciskās norises valstī. Taču pārejas posma vispārējā krīze tautsaimniecībā negatīvi ietekmējusi arī autoceļu un citu ar autoceļiem saistītu objektu attīstību. Nepietiekams nozares finansējums un ceļu būves materiālu cenu pieaugums krasi ierobežojis ceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas darbus. Kā liecina pieredze, tad parasti ceļu satiksmes negadījumus izraisa nevis viens atsevišķs cēlonis, bet gan vesela to virkne. Tas nozīmē, ka nepieciešama kāda noteikta pasākumu sistēma, kas kompleksi ietekmētu un labākajā gadījumā novēstu dažādos ceļa satiksmes negadījuma cēloņus. Ļoti liela nozīme ir satiksmes organizēšanai un satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem. Zinātniski pierādīts, ka aptuveni 90% transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamās informācijas tiek uztverta vizuāli. Līdz ar to ir skaidrs, ka ceļa vidē esošajai informācijai jābūt uztveramai viegli un viennozīmīgi. Darbs satur 124 lpp, 71 tabulu, 55 attēlu un 36 literatūras avotus.
Keywords labiekārtojuma analīze, satiksmes drošība
Keywords in English Analysis of motorway improvement impact, traffic safety
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 10:37:16