Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Franšīzes izmantošanas modelis rūpniecības uzņēmumu attīstībai Latvijā"
Title in English "Application of the franchise model in the development of industrial companies in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Reviewer Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Abstract Ir vairāki biznesa attīstības modeļi, kuri ļauj optimāli pozicionēt biznesu jaunā tirgū. Viens no modeļiem ir franšīze. Pasaulē ir tūkstošiem veiksmīgas franšīzes dažādās biznesa jomās. Pamatcēlonis tam, ka parādījās franšīzes koncepcijas, ir uzņēmuma tieksme paplašināties, nepieciešamība atrisināt attāluma vadības problēmas, kā arī kapitāla trūkums jaunu tirgus segmentu atklāšanai. Franšīze sniedz iespēju tās ņēmējam uzsākt biznesu gan vietējā, gan starptautiskā vidē, balstoties uz franšīzes devēja uzņēmuma pamata. Pārsvarā uzņēmējs uzsākot privāto biznesu uzņemas lielu risku par to vai bizness gūs panākumus vai gluži pretēji cietīs neveiksmi un bankrotēs. Franšīzes gadījumā uzņēmējs tiek sagatavots, apmācīts un atbalstīts. Būtībā visur, kur ir ticis izmantots franšīzes uzņēmējdarbības virziens, ir radusies iespēja uzņēmējam nodarboties ar biznesu patstāvīgi, tajā pašā laikā saņemot jau zinošu un stabilu uzņēmēju palīdzību, tāpat tas palīdz veiksmīgiem uzņēmumiem paplašināties un attīstīties bez ievērojamām izmaksām. Franšīzes uzņēmumi Latvijā, tāpat kā pasaulē visbiežāk sastopami pakalpojumu un tirdzniecības nozarē, rūpniecības uzņēmumi, kuri izmanto franšīzi reti. Maģistra darba pētījuma objekts ir franšīzes kā komercdarbības veids. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir franšīzes uzņēmumu attīstības iespējas rūpniecības nozarē Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt franšīzes izmantošanas modeli rūpniecības uzņēmumu attīstībai, kas balstīts uz ekonomiskajām likumsakarībām un efektīvu finanšu menedžmentu. Kā zinātniski pamatots pieņēmums par objektīvās realitātes likumībām, maģistra darbā izvirzīta hipotēze franšīze ir risinājums ekonomiskās krīzes laikā uzsākt veiksmīgu komercdarbību, izmantojot atbilstošus franšīzes modeļus. Maģistra darba novitātes: 1. Franšīzes modelis jaunam rūpniecības uzņēmumam. 2. Franšīzes potenciālā biznesa novērtēšana krīzes apstākļos. 3. Franšīzes iespējas jaunu tirgu apguvei uzņēmuma attīstības modelis, kļūstot par franšīzes devēju. Maģistra darbam ir praktiskā vērtība: 1. Izstrādāts franšīzes modelis uzņēmumu attīstībai. 2. Izstrādāta franšīzes potenciālā biznesa novērtēšanas struktūra un posmi ekonomiskās krīzes apstākļos. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā autore apskata rūpniecības nozari, franšīzes jēdzienu un būtību, franšīzes vēsturisko attīstību, franšīzes priekšrocības un trūkumus, kā arī tiek apskatītas franšīzes attīstība un ierobežojumi, lai uzsāktu komercdarbību Latvijā. Tiek apskatīta franšīzes tiesiskā puse Latvijā, franšīzes jēdziens ietverts Komerclikumā tikai 2009. gadā, līdz tam franšīzes devēja un ņēmēja pienākumi un tiesības un līguma sastāvdaļas nebija noteiktas, tāpēc no tā brīža, franšīzes attīstība var notikt daudz straujāk. Pirmajā daļā autore izveidojusi modeli, kā notiek franšīzes iegāde, kādi soļi jāveic, lai reģistrētu šādu uzņēmumu, kā arī piedāvā izveidot atsevišķu franšīzes reģistru, lai varētu veikt statistiku par franšīzes uzņēmumiem un salīdzinātu to ar patstāvīgu uzņēmumu. Maģistra darba otrajā daļā tiek pētīti franšīzes modeļi, tiek novērtēta franšīzes izmantošana ekonomiskās krīzes laikā, tiek analizēts, kas ir krīze un kādas ir kopējās ekonomiskās fāzes, kā mainās dažādi rādītāji šo fāžu laikā. Šajā daļā autore novērtē franšīzes iegādes un patstāvīga uzņēmuma atvēršanas priekšrocības un trūkumus. Autore otrajā daļā apskata, kādi posmi jāveic, izvēloties atvērt franšīzes uzņēmumu ekonomiskās krīzes laikā, ir izveidota noteikta struktūra, lai varētu izvērtēt šo iespējamību. Otrajā daļā tiek izstrādāts modelis uzņēmumu attīstībai ar franšīzes palīdzību uzņēmumam kļūstot par franšīzes devēju. Maģistra darba trešajā daļā tiek raksturots ražošanas uzņēmums, kas darbojas kosmētisko produktu ražošanas nozarē. Tiek aprakstīts uzņēmums, veikta finanšu un vides analīze tiek apskatīti svarīgākie finanšu rādītāji dinamikā par 2010. un 2011. gadu. Autore trešajā daļā pielāgo izveidoto uzņēmuma fran
Keywords franšīze, franšīzes attīstība, ražošana, rūpniecība
Keywords in English franchise, franchise development, manufacturing, industry
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 09:32:05