Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „SIA „Alitrans” konkurētspējas paaugstināšana”
Title in English “Improving the competitiveness of „Alitrans” Ltd”
Department
Scientific advisor Prof. V.Nešpors
Reviewer Lekt. N.Balabka
Abstract Maģistra darba autore: Baiba Bogdanova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. oec. Viktors Nešpors Maģistra darba temats: SIA Alitrans konkurētspējas paaugstināšana. Maģistra darba apjoms: maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās un projekta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba izstrādē izmantoti 53 literatūras avoti, ievietoti 45 attēli, 13 tabulas un 12 formulas. Darba apjoms ir 96 lappuses, neskaitot 4 pielikumus. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli: zinātniskie pētījumi un publikācijas par uzņēmumu konkurētspēju, kā arī SIA Alitrans gada pārskati. Tiek izmantota transporta nozares statistikas informācija, kuras galvenie avoti ir Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Uzņēmumu reģistra, Autotransporta direkcijas un Eiropas Savienības Eurostat publicētie dati. Maģistra darbā izmantotās pētījumu metodes: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, to skaitā grupējumu, salīdzinošās analīzes, statistikas, skaitliskās informācijas aprakstīšanas un grafiskās attēlošanas metodes, kā arī empīriskās metodes intervija, aptauja un dokumentu analīze. Maģistra darba galvenie rezultāti: analizējot starptautisko autotransporta kravu pārvadājumu tirgu, autotransporta nozares uzņēmumu darbību un SIA Alitrans darbību, atklātas SIA Alitrans konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, iesakot izmantot vilcienus autotransporta kravu pārvadājumu laikā, ieviešot prēmiju sistēmu degvielai, nodrošinot valodu kursus šoferiem un piesaistot jaunus klientus, izmantojot mārketinga elementus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bogdanova B. SIA Alitrans konkurētspējas paaugstināšana: Maģistra darbs/ darba vadītājs Nešpors V. - Datorsalikums - Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2013, 104 lpp.
Keywords konkurētspēja, autotransporta kravu pārvadājumi
Keywords in English competitiveness, road freight transport
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 00:47:34