Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma likviditātes un maksātnespējas analīze”
Title in English “Analysis of Solvency and Liquidity of the Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēmas „Uzņēmuma likviditātes un maksātnespējas analīze” darba autors ir Anna Ogņeva. Diplomdarbā tiek pētīti likviditātes un maksātspējas teorētiskie aspekti un uzņēmuma darbība. Šajā darbā tiek izskatīta un izanalizēta likviditātes, maksātnespējas un bankrota prognozēšanas būtība, ka arī praktiskā daļā pielietotas analīzes metodes uz noteikta uzņēmuma piemēra. Darba mērķis ir izanalizēt konkrēta uzņēmuma likviditāti un maksātspēju. Lai sasniegt mērķi nepieciešams izvirzīt sekojošus uzdevumus: 1. Izpētīt zinātnisko literatūru par likviditāti un maksātspēju; 2. Izpētīt uzņēmuma finanšu pārskatu; 3. Izrēķināt likviditātes un maksātspējas koeficientus; 4. Salīdzināt iegūtos radītājus ar optimālo līmeni un izanalizēt tos; 5. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma likviditāti un maksātspēju. Pētījuma objekts – uzņēmuma gada pārskats. Pētījuma priekšmets – uzņēmuma likviditātes un maksātspējas analīze. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, kuras savā starpā ir saistītas un sastāv no vairākām apakšnodaļām. Ievadā darba autors sniedz izvēlētās tēmas vispārējo aprakstu un novērtē tās aktualitāti. Pirmajā nodaļā tiek apkopoti un aprakstīti uzņēmuma maksātspējas teorētiskie aspekti, tā likviditātes un maksātnespējas būtība, maksātnespējas regulējums Latvijā, maksātnespējas administrācija, maksātnespējas risinājuma veidu raksturojums. Otrajā nodaļā tiek apskatīta maksātnespējas un likviditātes analīze, ka arī rādītāju raksturojumi un bankrota varbūtības modeļi. Trešajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze. Apskatīta uzņēmuma grāmatvedības politika, uzņēmuma bilances struktūra analīze, uzņēmuma maksātspējas un likviditātes rādītāju analīze par noteikto periodu un uzņēmuma bankrota prognozēšana. Ceturtajā nodaļā tiek piedāvāti priekšlikumi uzņēmuma finansiāla stāvokļa uzlabošanai. Darba nobeigumā autors ir apkopojis gūtās atziņas priekšlikumos un secinājumos. Diplomdarba apjoms ir 66 lpp., 40 tabulas, 5 attēli, 11 formulas un 2 pielikumi. Darba rakstīšanas gaitā tika izmantoti 20 literatūras avoti.
Keywords Uzņēmuma likviditātes un maksātnespējas analīze
Keywords in English Analysis of Solvency and Liquidity of the Company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 14:27:40