Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Dūņu atūdeņošanas mašīnas projektēšana un gala produkta piegādes patērētājam tehnoloģijas izstrāde
Title in English Development of a Sludge Dewatering Machine and Final Product Delivery Technology for the Consumer.
Department
Scientific advisor docents Valerijs Muhins
Reviewer profesors Anatolijs Kobcevs
Abstract Maģistra darba tēma ir Dūņu atūdeņošanas mašīnas projektēšana un gala produkta piegādes patērētājam tehnoloģijas izstrāde. Darba autors: Antons Augustauskis. Zinātniskais vadītājs: dr.sc.ing, docents Valērijs Muhins. Maģistra darba mērķis bija, balstoties uz dūņu atūdeņošanas metožu analīzi, projektēt dūņu atūdeņošanas mašīnu un izstrādāt gala produka piedādes patērētājam tehnoloģiju. Šī mērķa sasniegšanai šī maģistra darba ietvaros tika izpētīta notekūdeņu dūņu atūdeņošanas teorija, atūdeņošanas paņēmieni, kā arī tika analizētas eksistējošo dūņu atūdeņošanas mašīnu konstrukciju īpatnības. Balstoties uz šo izpēti, maģistra darba gaitā tika projektēta dūņu atūdeņošanas mašīna. Īpaša uzmanība tika veltīta iespējamiem konstrukciju uzlabojumi, kas ļāva samazināt dūņu atūdeņošanas mašīnas uzbūves izmaksas. Balstoties teorētiskiem aprēķiniem, kā arī uz mašīnas prototipa testiem, tika secināts, ka mašīna ir tikpat efektīva, kā citu ražotāju analogi. Balstoties uz atūdeņoto dūņu komposta pielietošanas sfēru un pieprasījuma analīzes, maģistra darba ietvaros tika izstrādāta atūdeņoto dūņu tālākās pārstrādes un piegādes patērētājam tehnoloģija. Maģistra darba apjoms ir 105 lapaspuse. Darbs ietver sevī 53 attēlus, 12 tabulas, 94 formulas. Maģistra darba izstrādē tika izmantoti 29 literatūras avoti. Darbs iekļauj sevī 3 pielikumus. Darbs ir izpildīts latviešu valodā.
Keywords Dūņu atūdeņošanas mašīna, atūdeņoto dūņu kompostēšana
Keywords in English Sludge dewatering machine, dewatered sludge processing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 11:49:44