Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas muitas kinoloģijas dienesta darba analīze”
Title in English “Analysis of Operations of Latvian Customs Cynological Services”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Latvijas muitas kinoloģijas dienesta darba analīze. Diplomdarba mērķis ir rekomendāciju izstrāde VID muitas kinoloģijas dienesta darbības pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināsanai, pamatojoties uz teorijas un prakses analīzi, ievērojot kinoloģijas dienesta darba un robežpārbaužu īpatnības, kā arī preču un mantu pārvietošanas noteikumu pārkāpumu aktuālās tendences uz Valsts robežas un valsts iekšienē. Diplomdarba pirmajā daļā ir apkopota informācija kinoloģijas nozares teorētisko aspektu noteikšanai un suņu izmantošanas iespēju, robežu un kopējo īpatnību noteikšanai. Pirmā daļa ir teorētiskais pamats pētījuma veikšanai. Otrajā daļā ir analizētas kinoloģijas nozares īpatnības un perspektīvas Latvijas Republikā, parkāpumu un to aktuālo tendenču analīze. Trešā daļa ir veltīta Latvijas Republikas VID muitas kinoloģijas dienesta darbības analīzei. Otrā un trešā daļa ir praktiskais pamats rekomendāciju izsrādei VID muitas kinoloģijas dienesta darbības pilnveidošanai un darba efektivitātes paaugstināšanai. Darba uzdevumi – apkopot pieejamos avotos informāciju par kinoloģijas nozari un pasaules kinologu praksi un pieredzi; veikt Latvijas kinologijas nozares analīzi; apkopot pieejamos avotos informāciju par preču un mantu pārvietošanas noteikumu pārkāpumu aktuālām tendencēm uz Valsts robežas un analizēt to; izpētīt dienesta suņu izmantošanu robežpārbaudēs uz Valsts robežas un valsts iekšienē; izpētīt un analizēt VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienesta darbības specifiku un darba organizāciju; analizēt dienesta suņu lietderīgumu un nepieciešamību muitas darbā; analīzēt muitas kinoloģijas dienesta ieguldījumu cīņā ar organizēto noziedzību, proti, narkotiku tirdzniecību un akcizes preču pārrobežas kustību. Pētījuma objekts – Latvijas Republikas VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienests. Tātad, liela nozīme ir diplomdarba praktiskai daļai, jo uz tās pamata tiks izstrādātas rekomendācijas VID muitas kinoloģijas dienesta darbības pilnveidošanai. Darbs rada interesi VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienestam, kā arī plašam speciālistu lokam, kas ir iesaistīts darbā ar dienesta suniem. Šo darbu var izmantot kā informatīvo materiālu, lai gūtu priekšstatu par VID muitas kinoloģijas dienesta struktūru un funkcijam, kā arī par procesiem, kuri notiek kinoloģijas jomā un robežpārkāpumu tendencēs šodien Latvijā.
Keywords „Latvijas muitas kinoloģijas dienesta darba analīze”
Keywords in English “Analysis of Operations of Latvian Customs Cynological Services”
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 17:13:14