Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Eiropas Savienības atbalsts nevalstisko organizāciju darbības attīstībai
Title in English Support of the European Union Institutions for Long-term Planning of Non-governmental Organizations
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Prof. R.Počs, konsult. Mg.oec. A.Zeps
Reviewer
Abstract Diplomdarba par tēmu Eiropas Savienības atbalsts nevalstisko organizāciju darbības attīstībai autore ir Kristīne Kostaščuka. Diplomdarba mērķis ir, identificējot nevalstiskajām organizācijām pieejamo Eiropas Savienības atbalstu, izstrādāt Eiropas Savienības atbalsta izvēles modeli, piemērojot to konkrētai nevalstiskajai organizācijai. Diplomdarba pētījuma objekts ir nevalstisko organizāciju (NVO) darbības attīstība, bet pētījuma priekšmets ir Eiropas Savienības atbalsta izmantošana nevalstisko organizāciju darbības attīstībai. Autores veiktais pētījums sastāv no trīs nodaļām, kas sadalītas apakšnodaļās. Diplomdarba pirmajā daļā apkopota informācija par Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem, pētīts to plānošanas process, vadlīnijas un prioritātes kā Eiropas Savienības tā nacionālā līmenī. Papildus identificēts tieši nevalstiskajām organizācijām pieejamais Eiropas Savienības fondu un finanšu programmu atbalsts. Otrajā daļā analītiski pētīts un aprakstīts nevalstiskais sektors Latvijā. Veicot fokusētās intervijas ar Eiropas Savienības atbalsta un nevalstiskā sektora nozares speciālistiem, iezīmētas nevalstiskajam sektoram aktuālās darbības attīstības problēmas. Organizējot fokusa grupas diskusiju ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, izvirzīti nevalstiskajām organizācijām pieejamā atbalsta atlases kritēriji un pamatoti to svarīguma koeficienti. Rezultātā ir izstrādāts Eiropas Savienības atbalsta izvēles modelis, kurš piemērojams jebkurai nevalstiskajai organizācijai Eiropas Savienības finansējuma izvēles procesā. Trešajā daļā, izpētīta nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds (RTU AF) darbība un iezīmētas tā darbības attīstības problēmas. Iepriekš izstrādāto modeli aprobējot, atlasīts nodibinājumam pieejamais un piemērotais Eiropas Savienības atbalsts, kuru izmantojot daļēji tiktu nodrošināta nodibinājuma darbības attīstība. Novērtēta nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds attīstība pēc Eiropas Savienības atbalsta piesaistes. Diplomdarbu noslēdz secinājumu un priekšlikumu daļa. Diplomdarba apjoms ir 71 lapas puse, attēlu skaits 9, tabulu skaits 14, bibliogrāfiskā saraksta vienību skaits ir 51. Diplomdarbam ir pievienoti 3 pielikumi 26 lapas pušu apjomā.
Keywords ES fondi, Finanšu programmas, NVO atbalsts, darbības attīstība
Keywords in English EU funds, financial programs, NGOs support, evolvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 12:58:19