Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas kosmētikas ražotāju eksporta veicināšana”
Title in English “Export Capacity Promotion of Latvian Cosmetics Manufacturers”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Lekt. J.Priede
Reviewer
Abstract Diplomdarbs izstrādāts par tematu Latvijas kosmētikas ražotāju eksporta veicināšana, darba autore ir Laima Bilinska. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Latvijas kosmētikas līdzekļu tirgu un ar to saistīto ārējo tirdzniecību, kā arī izstrādāt priekšlikumus Latvijas kosmētikas ražotāju eksporta veicināšanai. Mērķa sasniegšanai diplomdarba izstrādes gaitā ir apzināti Latvijas kosmētikas ražotāji, analizēts Latvijas kosmētikas tirgus, Latvijas kosmētikas līdzekļu ārējā tirdzniecība un kosmētikas ražotāju eksporta rādītāji. Kā tirgi ar lielu Latvijas kosmētikas ražotāju produkcijas realizēšanas potenciālu ir noteiktas Skandināvijas valstis, tāpēc ir analizēta Latvijas un Skandināvijas valstu kosmētikas līdzekļu ārējā tirdzniecība, izmantojot pāra regresijas metodi, prognozēts iespējamais Latvijas kosmētikas līdzekļu eksports 2013.-2016. gadam. Lai noteiktu pasākumus Latvijas kosmētikas ražotāju eksporta veicināšanai, ir pētīts Skandināvijas kosmētikas tirgus, kā arī noteikti atbilstošākie pārdošanas kanāli un identificēti potenciālie sadarbības partneri Latvijas kosmētikas ražotājiem Skandināvijas valstīs. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarbā ir iekļauti 5 attēli un 13 tabulas. Diplomdarba apjoms ir 61 lapa un tā izstrādē ir izmantoti 33 bibliogrāfiskie avoti. Diplomdarbā ir iekļauti 4 pielikumi, kuru apjoms ir 15 lapas.
Keywords Latvijas kosmētikas ražotāji, kosmētika, eksports, eksporta veicināšana, Skandināvijas valstis
Keywords in English Latvian cosmetics manufacturers, cosmetics, export, export capacity promotion, Scandinavia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 11:55:29