Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Title in English “Corporate Income Tax Impact on Company Economic Activity”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Darbu izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Sandra Dubra. Diplomdarba pētījuma mērķis ir teorētiski un praktiski izzināt par nodokļu nozīmi uzņēmumā un par to, kā uzņēmuma ienākuma nodoklis ietekmē uzņēmuma saimniecisko darbību, tās attīstības ietekmējošos faktorus. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts par nodokļu sistēmas elementiem. Izskatītas nodokļu likmes, nodokļu funkcijas, nodokļu atvieglojumi un nodokļu sistēmas izveides pamatprincipi un vienu no uzņēmuma saimniecisko darbību tieši ietekmējošiem nodokļiem - uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā un citās valstīs. Otrajā daļā analizēti uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi un tā atvieglojumi. Apskatīts uzņēmējdarbības teorētiskais raksturojums, tās vides novērtējums Latvijā. Aplūkota valsts loma uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī uzņēmuma ienākuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Trešajā daļā apskatītas iespējas par uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējām. Autores diplomdarbā iegūtās atziņas un izveidotos priekšlikumus praksē var izmantot uzņēmumu vadītāji. Darbs var būt arī kopumā literatūras avots par vispārējā priekšstata gūšanai par nodokļu politikas un uzņēmuma ienākuma nodokļa ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām,7 nodaļām un 6 apakšnodaļām, ko kopā veido 60 lappusēm. Tā sastāvā ietilpst 1 formula, 12 attēli un 4 tabulas. Darba veidošanā ir izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords nodoklis
Keywords in English tax
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.05.2013 10:42:29