Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language „Vidējo maģistrāļu lidmašīnas A340-600 masas un spārna stiprības aprēķins.”
Title in English „Middle Range Airplane A340-600 Mass and Wing Strenght Calculation.”
Department
Scientific advisor Dr.hab.sc.ing., prof. J. Paramonovs
Reviewer Dr.sc.ing., doc.V. Muhins
Abstract Dotā bakalaura darba tēma ir vidējo maģistrāļu lidmašīnas projektēšana. Dotajā darbā par prototipu tika izvēlēta tālo maģistrāļu, platfizelāžas, četru dzinēju (RR Trent 500) turboreaktīvā pasažieru lidmašīna A340-600 ar maksimālo lidojuma tālumu - 9000 km pie maksimālās komerciālās slodzes - 55600 kg. Dotā darba mērķis ir uzprojektēt pasažieru lidmašīnu ar maksimālo lidojuma tālumu 9647 km (attālums no Honkongas līdz Londonai) pie maksimālās komerciālās slodzes - 49900 kg un pialāgot atsevišķu spārna elementu laukumus (steingeris, lonžerons, apšuvums), izejot no kritiskajām slodzēm uz konstrukciju. Projektēšanas gaitā tika risināti sekojošie uzdevumi: tika noteiktas taktiski teorētiskās lidmašīnas prasības, tika izstrādāti tehniskie priekšlikumi, tika izvēlēta lidmašīnas shēma un noteikta visizdevīgākā galveno lidmašīnas parametru kombinācija, kas nodrošina izvirzīto prasību izpildīšanu, tika aprēķināti ģeometriskie, masas un enerģētiskie lidmašīnas raksturlielumi, un tika stādīts priekšā uzprojektētās lidmašīnas rassējums. Tika noteikti visu uz spārnu darbojošos spēku faktoru lielumi (griezes un lieces momenti, šķērsspēks) un tika aprēķināts spriegums, kurš darbojas uz visvairāk noslogoto šķērsgriezumu. Rezultātā tika panākts, ka modifikācijai četru veco RR Trent 500 dzinēju vietā tika uzstādīti divi jauni RR Trent 800 dzinēji, tika palielināts maksimālais lidojuma tālums, un tika ievērojami samazināta pacelšanās masa. Uzpojektētā lidmašīna patērē gandrīz divas reizes mazāk degvielas, var pārvadāt pasažierus uz lielāku attālumu pirms tiek iztērēti noteiktie degvielas krājumi, var ātrāk uzlidot un uzņemt augstumu, kas samazina trokšņa līmeni lidostā, tas viss padara lidmašīnu pievilcīgāku aviokompāniju un pasažieru acīs. Tika veikts spārna šķērsgriezuma projektēšanas aprēķins (aprēķināts apšuves biezums, lonžeronu joslas laukums un tika izvēlēta stringeru un starpstringeru distance). Darba kopapjoms 76 lpp Attēlu skaits 11 Tabulu skaits 24 Formulu skaits 197 Izmantotās literatūras avotu skaits 5 Pielikumu skaits 0
Keywords vidējo maģistrāļu lidmašīnas projektēšana
Keywords in English middle range aircraft designing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.05.2013 19:06:05