Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Saimnieciskās darbības veicēja nodokļu piemērošana”
Title in English “Sole Proprietorship Economic Activity Taxation”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Saimnieciskā darbība un valsts nodokļu sistēma ir valsts attīstības neatņemama daļa. Valsts regulē uzņēmējdarbību, izdodot likumus un veicot tur izmaiņas, lai uzlabotu nodokļu sistēmu. Bakalaura darba ”Saimnieciskās darbības veicēja nodokļu piemērošana” pētījuma objekts ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību un nodokļu piemērošana tās darbībai Latvijas teritorijā, pētījuma priekšmets ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību nodokļu problemātika un risināšana. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt un izpētīt uzņēmējdarbībā sabiedrības ar ierobežotu atbildību piemēru, nodokļa piemērošanu likumiskā kārtībā Latvijas Republikā, noskaidrot problēmas un to risināšanu Latvijas likumdošanā. Bakalaura darba autoram nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus, lai varētu sasniegt mērķi: 1) Iepazīt tiesiskas komercdarbības formas; 2) Izzināt uzņēmumu reģistrācijas etapus un kārtību; 3) Izskatīt nodokļu sistēmas veidus un to pielietošanu uzņēmumā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 4) Analizēt globālās finanšu krīzes ietekmi uz dažādām saimniecības nozarēm; 5) Izpētīt problēmas uzņēmējdarbībā, kuras veido nepilnības likumdošanā Latvijā; 6) Aplūkot, pievienotās vērtības nodokļa izmaiņas, kas skāra to pēc iestāšanās Eiropas Savienībā; 7) Uz teorētiskās un analīzes pamata izdarīt secinājumus par saimnieciskās darbības nodokļu piemērošanu un to problemātiku; 8) Uz izstrādātā darba pamata sniegt priekšlikumus uzņēmējdarbībā nodokļu piemērošanas stratēģijas uzlabošanai un efektivitātes celšanai. Diplomdarbā ir izmantots plašs informācijas klāsts no LR likumdošanas aktiem, mācību grāmatām, statistikas datiem, kā arī preses un interneta mājas lapās pieejamajiem datiem. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām, kuras kopskaitā sastāda 75 lappuses. Diplomdarbā ietverti 9 attēli, 18 tabulas, kur tiek atspoguļota darba gaitā apskatītā un analizētā informācija. Darbā atspoguļoti secinājumi un ir izvirzīti priekšlikumi.
Keywords Saimnieciskās darbības veicējs
Keywords in English Entrepreneurship
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.05.2013 11:51:57