Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Enerģētikas attīstības modelēšana Latvijā”
Title in English „Modelling of the energy sector development in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.eoc., asoc.prof. T.Survilo
Reviewer Dr.oec., doc. I.Judrupa
Abstract Maģistra darbs Enerģētikas attīstības modelēšana Latvijā izstrādāja RIME01 grupas studente Jūlija Katajeva. Zinātniskais vadītājs: Dr.oec, asoc.prof. Tatjana Survilo. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļa tiek apskatīta enerģētikas nozares nozīme mūsdienu ekonomikā, tiek definēts kas ir enerģētika, enerģētikas klasifikācija, tiek aprakstīti visi enerģētikas attīstības posmi XX-XXI gadsimtā, tādi svarīgie notikumi- tādi kā Kioto protokols, avārijas atomelektrostacijās. Tapāt ir apskatīti ES enerģētikas regulējošas direktīvas, vides politikas nozīme un dažādi fondi kas atbalsta enerģētikas attīstību un energoefektivitātes celšanu Latvijā. Darba otrajā daļā tiek definēts kas ir enerģētiskā neatkarība un tas svarīgums Baltijas valstis, tiek izanalizēti dažādi valsts enerģētiskas stratēģijas plānošanas dokumenti un novērtētas esošas enerģētikas situācijas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā par iepriekšējiem divdesmit gadiem cik enerģijas patērē un saražo valsts, kādus enerģētikas avotus izmanto, eksporta un importa radītāji, kā valstis definē savus enerģētikas neatkarības mērķus. Tāpat ir apkopoti dati par dažādiem enerģētikas projektiem visās trīs valstīs Visaginas atomelektrostacijas projekta būtība un nozīme, vēja parki, koģenerācijās stacijas, u.t.t. Izanalizētās elektroenerģijas cenas uzņēmumiem un mājsaimniecībām, AER (atjaunojamo enerģijas resursu) īpatsvara izmaiņas un atrasts elektroenerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju visās ES valstīs no 2005.līdz 2011.gadam. Apskatītā elektroenerģijas cenas veidošanas būtība Latvijā un Latvijas elektroenerģijas tirgus atvēršanas pamatprincipi. Darba trešajā daļā ir veikta pētījumu analīze un tā rezultāti anketēšana (19 jautājumi), kur piedalījās 170 respondenti un ekspertu intervija. Tiek aplūkota modelēšanas nozīme, apskatīta MARKAL sistēmas būtība, izanalizēti un novērtēti Ekonomikas Ministrijas modelēšanas rezultāti un attīstības scenāriji un definēts iespējamais elektroenerģijas tirgus atvēršanas scenārijs. Pamatojoties uz paveikto darbu tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Rezultātā ir izveidoti priekšlikumi par neatkarīgas tirgus regulējošās organizācijas veidošanu, pilnveidojot un reorganizējot Latvenergo koncernu. Maģistra darba apjoms ir 107 lapaspuses. Maģistra darbā ir iekļauti 42 attēli, 11 tabulas, 118 literatūras avoti un 5 pielikumi.
Keywords enerģētika, Latvenergo, elektroenerģija, MARKAL, modelēšana
Keywords in English energygy, Latvenergo, electricity, MARKAL, simulation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.05.2013 10:53:58