Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Inertu materiālu pielietošana dzelzsbetona tiltiem” („Ceļa pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija Garkalnē autoceļa A2 24,4.km”)
Title in English „Using of Inert Materials in Reinforced Concrete Bridges” („Reconstruction of the Overpass over the Railroad in Garkalne on Road A2 24.4km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. A.Paeglītis
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma- Inertu materiālu pielietošana dzelzsbetona tiltiem (Ceļa pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija Garkalnē autoceļa A2 24,4. km). Dzelzsbetons jau vairākus gadu desmitus ir plašāk tiltu būvniecībā pielietotais materiāls. Tā popularitāte slēpjas tajā, ka tam ir ekonomisks tērauda patēriņš, betons aizsargā tēraudu no korozijas, tas pietiekami labi pretojas apkārtējās vides iedarbēm un no tā iespējams izbūvēt visdažādākās formas konstrukcijas. Sākotnēji tika uzskatīts, ka dzelzsbetons ir praktiski mūžīgs materiāls, taču mūsdienās redzam, ka attiecīgu nelabvēlīgu iedarbju rezultātā dzelzsbetons var tikt sagrauts salīdzinoši īsā laika periodā. Tādēļ darba mērķis ir izpētīt, kādi inerti materiāli ir pielietojami dzelzsbetona tiltu konstrukcijām to kalpošanas laika palielināšanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: apskatīt dzelzsbetona tiltos pielietoto materiālu raksturojumu un raksturīgo bojājumu veidus un cēloņus, izvērtēt inerto materiālu pielietošanas principus un ekonomisko efektivitāti dzelzsbetona tiltu konstrukcijās. Darbā apskatīti: dzelzsbetonu tiltu attīstība, dzelzsbetona uzbūve, tā sastāvā esošie materiāli, betona bojājumu attīstības modeļi un projektēšanas stratēģijas, dzelzsbetona raksturīgo bojājumu iemesli, inertie materiāli betona un stiegrojuma korozijas ierobežošanai un inerto stiegrojuma materiālu kalpošanas laika un izmaksu salīdzinājums. Apskatot dzelzsbetona tiltu konstrukciju raksturīgos bojājumus, redzams, ka pamatā tos izraisa stiegrojuma korozija, tādēļ jānovērš tās cēloņi. Efektīvi ir pielietot inertos materiālus, kuriem ir zemas dzīves cikla izmaksas, kuri kavē šo bojājumu attīstību, līdz ar to nodrošinot konstrukcijām nepieciešamo kalpošanas laiku bez ievērojamiem remontdarbiem Inženierprojekta daļā ir izstrādāts rekonstrukcijas projekts pārvadiem pār dzelzceļu Garkalnē. Pārvadiem rāmju tipa laiduma konstrukcijas ar pāļu balstiem aizstāšanai kā piemērotākā izvēlēta pēcspriegotā dzelzsbetona masīvo siju laiduma konstrukcija ar sieniņas tipa starpbalstiem. Projektā iekļauts paskaidrojuma raksts, konstrukcijas tehniskie parametri, galveno konstrukciju aprēķini, tehniskās specifikācijas, darbu apjomi un izbūvei nepieciešamie rasējumi. Izstrādātais bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 166 lpp., 38 attēliem, 5 tabulām, 15 rasējumiem, izmantoti 9 literatūras avoti.
Keywords Dzelzsbetons, inerti materiāli
Keywords in English Reinforced concrete, inert materials
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.05.2013 10:21:13