Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu maksājumu prognozēšana”
Title in English “Forecasting of Corporate Financial Position and Tax Payments”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
Abstract Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļa maksājumu prognozēšana”. Par diplomdarba tēmas analīzes objektu tika izvēlēts uzņēmums SIA „Apranga LV”, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību, kurā ietilpst apģērbu tirgošana. Diplomdarba mērķis ir izpētīt uzņēmuma finanšu rādītāju un nodokļu maksājumu izmaiņas no 2007. gada līdz 2011. gadam pielietojot dažādas finanšu analīzes metodes. Minētā mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: • iepazīstināt ar uzņēmuma finanšu rādītāju analīzes metodēm; • apskatīt, kāda ir pastāvošā nodokļu sistēma Latvijā, un iepazīt nodokļus kas jāmaksā uzņēmumam; • analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli no 2007. gada līdz 2011. gadam pēc gada pārskatu datiem, pielietojot finanšu analīzes metodes; • izpētīt un salīdzināt nodokļu maksājumu izmaiņas laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam; • izdarīt secinājumus par uzņēmuma finansiālo stāvokli un izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma tālākai attīstībai. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek raksturotas finanšu rādītāju analīzes metodes. Otrajā daļā tiek apskatīta pastāvošā nodokļu sistēma Latvijā, kā arī sīkāk aprakstīts ienākuma nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis. Diplomdarba trešajā dāļā tiek veikta izvēlētā uzņēmuma finanšu analīze laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam, pielietojot pirmajā daļā aprakstītās finanšu analīzes metodes. Diplomdarbs ir izstrādāts par pamatu ņemot studiju un prakses laikā gūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī izmantojot speciālo literatūru finanšu analīzē, Latvijas Republikā izstrādātos likumus, kā arī citus elektroniskos resursus. Darbs sastāv no 60 lapām, 23 tabulas un 7 attēliem, kā arī ir izmantoti 20 informācijas avoti.
Keywords Finanses, nodokli
Keywords in English Financial, tax
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.05.2013 19:57:09